POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Bądź liderem oświaty razem z nami!

"Bądź Liderem razem z nami. Szkoły Powiatu to Twój najlepszy wybór". Takie hasło można od dzisiaj odczytać na autobusach obsługujących powiatową komunikację.

Banery promujące powiatową oświatę zostały naklejone łącznie na 9 autobusach. Jest to związane z otrzymanym niedawno przez Powiat Wodzisławski zaszczytnym tytułem Lidera Edukacji. W programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.

To jeden z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Z racji wyjątkowej jakości kształcenia Powiat Wodzisławski otrzymał także szczególne wyróżnienie: „Lider Jakości Kształcenia”. Jak widać naprawdę warto uczyć się w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski!

Umieszczenie informacji na powiatowych autobusach jest tym bardziej uzasadnione, że przewożą one miesięcznie 1300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i powiatowych. Organizacja dowozu uczniów, również do szkół niższego szczebla, to przykład bardzo dobrej współpracy z naszymi komunikacyjnymi partnerami: Gminą Godów, Gorzyce i Lubomia.

Rozkład jazdy został tak ułożony, że praktycznie z każdej miejscowości gminnej zapewniony jest dojazd do szkół, a autobusy zatrzymują się w ich pobliżu. Powiatowa komunikacja to 9 linii i 155 kursów dziennie. Bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kosztują 0d 30 – do 90 zła, a dojazd do szkół gminnych to koszt 20 zł miesięcznie. Bilety można też kupić w szkole.

Powiat Wodzisławski to jeden z nielicznych powiatów ziemskich w kraju, który wspólnie z gminami przeznacza tak duże środki na dofinansowanie transportu. W 2018 roku będzie to szacunkowo 2,1 mln złotych. Warto dodać, że stale też inwestuje w jakość realizowanych przewozów. W ostatnich dwóch latach powiatowa komunikacja wzbogaciła się aż o 4 nowe autobusy, które oprócz innych zalet są także przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.