POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Apel o wsparcie Szpitala

Doceniając dotychczasowe działania zmierzające do poprawy sytuacji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zarówno dyrekcji, pracowników jak i wszystkich którzy podjęli wysiłek w celu poprawy sytuacji powiatowej opieki zdrowotnej Zarząd Powiatu postanowił dodatkowo wesprzeć te inicjatywy .

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu 30 czerwca w formie uchwały zatwierdził apel skierowany do: Ministra Zdrowia, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzystów, prezydentów, burmistrzów i wójtów:

 

Apel o wsparcie działalności Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Doceniając i dziękując dyrekcji oraz pracownikom PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za dotychczasową pracę i zaangażowanie, kierujemy apel do wszystkich środowisk mogących mieć realny wpływ na dalszą działalność Szpitala prosząc o pomoc i wsparcie finansowe. Zwracamy się do Ministra Zdrowia, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzystów, prezydentów, burmistrzów i wójtów. Apel ten kierujemy w trosce o los tej placówki, jej pracowników, a przede wszystkim mieszkańców, zarówno powiatu wodzisławskiego, jak i ościennych miejscowości korzystających z jej usług medycznych.

Trud włożony w wyprowadzanie Szpitala z katastrofalnej wręcz sytuacji, zarówno finansowej jak i organizacyjnej, nie może pójść na marne. Dotychczasowe działania, zarówno Powiatu Wodzisławskiego jak i lokalnych samorządów, a przede wszystkim wielki wysiłek dyrekcji oraz załogi włożony w ratowanie Szpitala budzą wielki szacunek i pozwalają mieć nadzieję na dalsze sprawne funkcjonowanie tej placówki medycznej. Apelujemy także do pracowników o dalsze zaangażowanie, od którego zależy zarówno dobra atmosfera w Szpitalu jak i jeszcze wyższa jakość świadczonych usług.

 Nie do pomyślenia jest sytuacja w której Szpital w powiecie wodzisławskim miałby zaprzestać działalności. Dlatego prosimy o zaangażowanie wszystkich, dla których ważne jest dobro tej placówki, prosimy o wszelkie możliwe wsparcie, zwłaszcza finansowe, dzięki któremu mieszkańcy powiatu i okolic nadal będą mogli korzystać z fachowej i nowoczesnej opieki medycznej.