Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Znamy skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji - Powiat Wodzisławski

Znamy skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji

15 października br. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego powołał członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji.

Do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 20 października, członkowie dokonali wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Przewodnicząca: Maria Kopsztejn – Radlińskie Towarzystwo Kulturalne
Wiceprzewodniczący: Adam Urbaniec – Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „Hanysy”
Sekretarz: Barbara Jasińska-Musik – Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu

Pozostali członkowie:

Dariusz Prus – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego
Katarzyna Brachmańska – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
Dawid Topol – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego
Marian Drosio – Radny Powiatu Wodzisławskiego
Anna Białek – Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”
Danuta Hajok – Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”
Joanna Stanisz-Cebula – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne UFF!

 

KONTAKT :

Przewodnicząca  Maria Kopsztejn: 792 344 445
Wiceprzewodniczący Adam Ubraniec: 504 264 134
Sekretarz Barbara Jasińska-Musik: 32 412 09 43