Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ze społeczniczkami o potrzebach osób z niepełnosprawnościami - Powiat Wodzisławski

Ze społeczniczkami o potrzebach osób z niepełnosprawnościami

Wczoraj w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wziął udział również starosta Leszek Bizoń oraz zaproszeni goście.

Spotkanie PSR Osob Niepelnosprawnych w Wodzislawiu Sl. Zdjęcie zbiorowe

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Joanna Rduch-Kaszuba, która powitała przybyłych i oddała głos staroście. Leszek Bizoń podziękował za możliwość spotkania z reprezentantami środowisk osób z niepełnosprawnością. Słowa szczególnego uznania skierował do przybyłych na jego zaproszenie przedstawicielek Fundacji Wspólnota Dobrej Woli, która od trzydziestu lat działa na rzecz Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Starosta podziękował ustępującej prezes Fundacji Wiesławie Kiermaszek-Lamli za lata owocnej pracy na rzecz osób potrzebujących. Wspominał czasy, gdy pani Wiesława była najpierw naczelnikiem, a potem wójtem gminy Lubomia, z której sam się wywodzi. Podkreślał, że honorowa prezeska Fundacji przez wszystkie te lata dała się poznać jako osoba bardzo skuteczna i walcząca o osoby z niepełnosprawnościami na wszelkich możliwych polach.

Podziękowania i gratulacje otrzymała również nowa przewodnicząca Fundacji, którą została Anna Białek, była dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl., w ramach którego powstały jedne z pierwszych w regionie oddziałów integracyjnych w liceum ogólnokształcącym. Pani Anna – podobnie jak pani Wiesława – działają w Fundacji niemalże od początku, dlatego zmiana przy sterach organizacji odbywa się w sposób naturalny. Anna Białek zapewniła o dużej woli Fundacji w rozwijaniu kontaktów z powiatowymi służbami i czerpania z ich wiedzy oraz doświadczenia, zwłaszcza na polu pozyskiwania funduszy na cele społeczne, m.in. na kulturę i sport osób niepełnosprawnych.

Przedstawicielki Fundacji opowiadały o jej początkach, m.in. o pomyśle i o walce, aby w budynku dawnego żłobka przy ul. Wyszyńskiego utworzyć ośrodek zajmujący się profesjonalną rehabilitacją dzieci i młodzieży. Ośrodek powstał przy udziale ówczesnych władz Wodzisławia Śl., ale głównie dzięki determinacji – jak to określili uczestnicy desperacji – osób i podmiotów, które powołały do życia fundację, a wśród nich największą grupę stanowili księża z kilkunastu parafii. Do dzisiaj z usług WORiTU korzysta średnio ponad 500 dzieci miesięcznie z całego powiatu wodzisławskiego i spoza niego, m.in. Jastrzębia-Zdroju, Żor, powiatu raciborskiego, a nawet z okolic Katowic. Część zajęć finansowanych jest przez NFZ, jednak spora część – przez samorządy miast i gmin. Tak duża liczba podopiecznych jest zaś najlepszą rękojmią i rekomendacją dla działalności ośrodka.

Niedawno Fundacja ufundowała na rzecz WORiT ogród sensoryczny. Obecnie zbiera środki na wymianę samochodu dowożącego osoby z niepełnosprawnościami na zajęcia w ośrodku.

Dyrektor PCPR Irena Obiegły podkreśliła wielką rolę Fundacji i WORiTU w kształtowaniu przyszłego powiatowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

– Gdy zaczynaliśmy tworzenie powiatowego systemu pomocy osobom z niepełnosprawnościami mieliśmy tylko WORiT. Później udało się utworzyć warsztaty terapii zajęciowej i to były te milowe kroki, które pozwoliły na dalsze działania. Dzisiaj mamy 2 WTZ-y, 2 ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, instytucje edukacyjne nastawione na osoby o szczególnych potrzebach itp. ale wszystko zaczęło się od tego pierwszego kroku, jakim było utworzenie przed 30 laty WORiT-u – powiedziała Irena Obiegły.

Z kolei przewodnicząca rady Joanna Rduch-Kaszuba zwracała uwagę na funkcję Fundacji, jaką pełniła ona w procesie zmiany sposobu myślenia o osobach z niepełnosprawnościami.

– To, że dzisiaj tak, a nie inaczej postrzegamy osoby z niepełnosprawnościami, że je dostrzegamy, że nie są one już uwięzione w czterech ścianach swoich mieszkań, że pracują, uczą się, że są po prostu między nami – to wszystko duża Wasza zasługa – powiedziała Rduch-Kaszuba, odnosząc się do wspomnień z początków działalności Fundacji i WORiTU, gdy wielu rodziców wstydziło się niepełnosprawności swoich bliskich i zamykało w kręgu najbliższej rodziny.

Również pozostałe członkinie Powiatowej Społecznej Rady opowiadały o swoich doświadczeniach z kontaktów z WORiT-em.

Po wspomnieniach przyszedł jednak czas na omówienie potrzeb oraz planów odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami. Omówiono m.in. zapewnienia dostępności obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb o szczególnych potrzebach, kwestię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Ponadto Sylwia Koczy ze Stowarzyszenia „Przy Dziupli” przybliżyła zebranym zasady programu PFRON pod nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością planuje ponadto jesienią spotkanie integracyjne i informacyjne dla przedstawicieli wszystkich organizacji zajmujących się kwestiami społecznymi, w szczególności problematyką potrzeb i praw osób z niepełnosprawnością. Celem jest stworzenie silnego forum lobbującego u decydentów krajowych, regionalnych i lokalnych w sprawach społecznych.