Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ze społeczną radą o problemach osób z niepełnosprawnościami - Powiat Wodzisławski

Ze społeczną radą o problemach osób z niepełnosprawnościami

Wczoraj w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wodzisławskim. W spotkaniu udział wzięła m.in. członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera oraz dyrektor PCPR Irena Obiegły.

Na zdjęciu członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl. wraz z dyrektor PCPR Ireną Obiegły (druga od lewej) oraz członkinią zarządu Krystyną Kuczerą (pierwsza od prawej). Uczestnicy zasiadają za stołem i spoglądają w obiektyw aparatu

Zebranie poświęcono kilku ważnym kwestią. Pierwszą było przedstawienie i omówienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu. Uczestnicy spotkania mówili o zdiagnozowanych w tym obszarze problemach. W tym kontekście przewodnicząca rady Joanna Rduch-Kaszuba zainicjowała dyskusję na temat uregulowań ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Z kolei Krystyna Kuczera, członkini zarządu powiatu, w której resorcie znajduje się m.in. pomoc społeczna oraz system wsparcia osób z niepełnosprawnością, omówiła działania podejmowane przez Samorząd Powiatu na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Poruszono też kwestię planów na najbliższą przyszłość.

Na koniec Rada zaopiniowała propozycje podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.