Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zawodowo kształcimy zawodowców. Powiatowy akcent w wojewódzkim projekcie - Powiat Wodzisławski

Zawodowo kształcimy zawodowców. Powiatowy akcent w wojewódzkim projekcie

W województwie śląskim podsumowano realizowany od 2019 roku projekt „Śląskie. Zawodowcy”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W projekcie brały udział 4 szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławskim: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie.

Uczestnicy konferencji z powiatu wodzisławskiego

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 12 września w Sejmie Śląskim w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyły władze wojewódzkie, liczni przedstawiciele samorządów, szkół i placówek oświatowych z całego regionu. Powiat Wodzisławski reprezentowali: wicestarosta Kornelia Newy, naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner – Solowska oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół powiatowych biorących udział w projekcie.

Podczas konferencji dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maria Lach przedstawiła podsumowanie realizowanego  projektu Śląskie. Zawodowcy podkreślając mocne strony założeń,  które umożliwiły nie tylko staże zawodowe i kursy dla uczniów w renomowanych obiektach gastronomicznych i handlowych, ale i szkolenia branżowe dla nauczycieli.

Szkoła zdołała zorganizować szkolenia i kursy dla 90 uczniów – 4 – krotnie zwiększając początkowe wskaźniki. Efektem takiej aktywności jest zacieśnienie współpracy z biznesem, ale i wzbogacenie kwalifikacji uczniów, jak i nauczycieli – tłumaczyła.

Projekt skupiał się na tworzeniu lepszych warunków do przeprowadzania zajęć praktycznych dla uczniów, poprzez organizację staży, szkoleń, kursów oraz świadczenie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ciągu czterech lat projekt objął 370 nauczycieli oraz 42 szkoły, korzystało z niego łącznie 2 400 uczniów, z czego tysiąc zakończyło staże egzaminem.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” miał również składnik społeczny, obejmujący kampanie społeczne. Jego istotnym celem było dostosowanie uczniów do wymogów rynku pracy, co jest istotne w związku z fazą transformacji regionu.

Całkowita wartość projektu wynosiła 18 186 586,50 zł, a jego finansowanie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego. W ramach projektu od sierpnia 2020 roku do października 2022 roku przeprowadzona została kampania społeczna „Poznaj Moc Zawodowca”, której ambasadorem był influencer Cyber Marian. W maju 2022 roku zorganizowano wydarzenie o nazwie „Festiwal Zawodowca”, które miało na celu zaprezentowanie oferty szkół branżowych i techników uczniom ostatnich klas szkół podstawowych.

W ramach projektu utworzono także Śląską Radę Edukacji Zawodowej, która działała na rzecz szkół zawodowych w regionie. Rada skupiała przedstawicieli różnych środowisk i działała m.in. na rzecz analizy potrzeb i rozwoju szkół zawodowych.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach również realizowano ten projekt. Z oferty działań projektowych skorzystało 14 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Trzynastu z nich odbyło staże gastronomiczne, a jedna osoba zdecydowała się na kurs baristyczny. Dzięki temu, że młodzi ludzie mieli wpływ na wybór firmy, w której zrealizowali staż, zdobyli umiejętności, które odpowiadały ich potrzebom i zainteresowaniom. Wszyscy przystąpili i zdali egzamin przed egzaminatorami Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, potwierdzony certyfikatem. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zyskali nowe doświadczenia oraz kompetencje, a szkoła pogłębiła współpracę z dotychczasowymi partnerami ze strony pracodawców, ale pozyskała też nowych.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie brali udział w stażach uczniowskich oraz kursach doskonalących. We współpracy z lokalną firmą 18 uczniów, kształcących się w zawodach ślusarz i mechanik monter maszyn i urządzeń, realizowało w wymiarze 150 godzin program stażu, podczas którego poznali między innymi operacje obróbki ręcznej, maszynowej, wiórowej, w tym centra obróbcze sterowane komputerowo. Wiele dodatkowej wiedzy dostarczyły prace w zakresie technologii przetwarzania włókien węglowych, techniki cięcia i łączenia materiałów, posługiwania się nowoczesnymi metodami pomiarowymi. Dla 11 uczniów, kształcących się tych samych zawodach, zorganizowano w wymiarze 60 godzin kurs operatora obrabiarek CNC – 5 uczniów oraz w wymiarze 140 godzin, kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych – 6 uczniów. Zarówno staże, jak i kursy kończyły się certyfikowanymi egzaminami. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem oraz zyskał bardzo dobre opinie ze strony uczniów i rodziców. Znakomicie wpisał się w rozwój kompetencji zawodowych uczniów, a także potrzeby pracodawców.