Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zarząd Powiatu Wodzisławskiego siódmej kadencji wybrany - Powiat Wodzisławski

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego siódmej kadencji wybrany

W Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyła się dzisiaj I sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego. Radni dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz starosty i członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego - Marek Hawel, Barbara Chrobok, Leszek Bizoń, Barbara Magiera, Arkadiusz Skowron

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatu Wodzisławskiego otworzył radny najstarszy wiekiem, Roman Marcol. W sesji uczestniczyło 26 wybranych radnych. Zanim przystąpiono do głosowania radni złożyli ślubowanie. Po zakończeniu uroczystej ceremonii wybrano komisje skrutacyjne, którym przewodniczył radny Andrzej Kania.

Rada Powiatu Wodzisławskiego wybrała ze swojego grona nowego przewodniczącego. Na to stanowisko zgłoszono kandydaturę Tadeusza Chrószcza. W wyniku tajnego głosowania Tadeusz Chrószcz został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Wodzisławskiego VII kadencji, uzyskując 20 głosów poparcia (6 głosów przeciw, 1 osoba była nieobecna).

W dalszej części obrad, także w głosowaniu tajnym, wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Iwonę Wajsman (13 głosów „za”) i Witolda Mandrysza (15 głosów „za”).

Zarząd wybrany

Najważniejszym punktem inauguracyjnej sesji był wybór starosty. Na to stanowisko został wybrany Leszek Bizoń, który otrzymał 23 głosy „za”.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie jakim obdarzyła mnie Rada. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, ale też wielkie zobowiązanie i ogromna odpowiedzialność. Drodzy Radni, macie zapewne świadomość, że sam lider bez odpowiedniego zespołu niewiele znaczy. Pierwszy element tego zespołu tworzą pracownicy Starostwa i naszych powiatowych jednostek organizacyjnych. Mamy doskonale przygotowanych pracowników, którzy pracują z sukcesami dla dobra powiatu. Dzisiaj do zespołu dołączamy my – radni. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy współpracować dla dalszego, dynamicznego rozwoju naszego powiatu. Pragnę jednocześnie zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby sprostać zadaniom, które przede mną stoją –  powiedział po wyborze nowy starosta, który przedstawił również propozycje kandydatów na członków zarządu.

W wyniku tajnego głosowania wicestarostą została Barbara Chrobok (19 głosów „za”), a członkami Zarządu: Arkadiusz Skowron (19 głosów „za”), Barbara Magiera (22 głosy „za”) oraz Marek Hawel (22 głosy „za”).