Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozpoczął swoją pracę - Powiat Wodzisławski

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozpoczął swoją pracę

Dziś po raz pierwszy obradował nowy Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. Dzisiaj też, podczas konferencji prasowej, oficjalnie przedstawiono podział zadań pomiędzy starostą wodzisławskim Leszkiem Bizoniem, wicestarostą powiatu wodzisławskiego Barbarą Chrobok oraz etatowym członkiem zarządu Arkadiuszem Skowronem.

Podział kompetencji:

Starosta Wodzisławski – Leszek Bizoń

 1. Skarbnik
 2. Sekretarz
 3. Wydział Geodezji
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 5. Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego
 6. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 7. Audytor Wewnętrzny
 8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 9. Biuro Prawne
 10. Biuro Służby BHP
 11. Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji
 12. Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
 13. Powiatowy Zarząd Dróg
 14. Zakład Aktywności Zawodowej
 15. Powiatowy Publiczny ZOZ

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego – Barbara Chrobok

 1. Wydział Oświaty (jednostki oświatowe, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
 2. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (zamówienia publiczne, współpraca z partnerami zagranicznymi)
 3. Wydział Promocji, Kultury i Sportu
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
 5. Powiatowy Urząd Pracy

Członek Zarządu – Arkadiusz Skowron

 1. Wydział Ochrony Środowiska
 2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (przychodnie i ośrodki zdrowia, apteki, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jednostki pomocowe, DPS-y, WTZ-y, ośrodki wsparcia, piecza zastępcza – rodzinna i instytucjonalna).

Skład Zarządu uzupełniają Barbara Magiera oraz Marek Hawel, którzy są nieetatowymi członkami.