Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zakończono przebudowę ulicy Wiosny Ludów - Powiat Wodzisławski

Zakończono przebudowę ulicy Wiosny Ludów

Zakończyła się przebudowa ulicy Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Prace rozpoczęto w 2009roku, a ich zakres obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 5029S na odcinku od skrzyżowania z DW932 w Marklowicach do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Niepodległości w Radlinie. Całkowity koszt projektu to 3 mln 370 tyś zł z czego wkład własny Powiatu wyniósł 455 tyś zł.

W sumie przebudowano 3,033km drogi powiatowej,  ponad 2 km  chodników,  utwardzono 2,049km poboczy, wybudowano 4 nowe zatoki autobusowe oraz przebudowano 2 istniejące. Powyższy zakres obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, chodniki do przebudowy, remont nawierzchni,  roboty remontowo-konserwacyjne istniejącej kanalizacji deszczowej, utwardzenie poboczy oraz oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

W miesięcy wrześniu zakończyły się także budowy chodników wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Paderewskiego w Pszowie gdzie koszt inwestycji wyniósł 120 630 zł. ; w Olzie  przy ulicy Dworcowej oraz w Odrze przy ulicy Głównej remonty wykonano na kwotę 94 549 zł. Również w Rydułtowach przy ulicy  Piecowskiej przeprowadzono remont chodnika wraz z odwodnieniem.  Koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie 80 694 zł.