Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zajęcia w ZPSWR zawieszone - Powiat Wodzisławski

Zajęcia w ZPSWR zawieszone

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, w trosce o zdrowie pracowników Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., ale przede wszystkim o dzieci uczęszczające do placówki, wobec braku stosownej decyzji ze strony naczelnych władz oświatowych, wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych na terenie placówki w dn. 17-25 marca.

szkola specjalna w wodzislawiu

Decyzja Zarządu Powiatu była niezbędna do tego, by dyrektor ZPSWR mógł podjąć stosowne zarządzenie. Przypomnijmy, że w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 marca br. informującym o zawieszeniu zajęć w szkołach wskazano, że nie dotyczy ono m.in. specjalnych ośrodków wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. /foto.: Radio 90/