Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wodzisławskie starostwo wśród najlepszych - Powiat Wodzisławski

Wodzisławskie starostwo wśród najlepszych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w partnerstwie z Powiatem Wodzisławskim, Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miastem Jastrzębie-Zdrój przeszedł powtórną weryfikację i ponownie uzyskał status akredytowanego OWES Wysokiej Jakości. Dzięki temu ruszył projekt, który zakłada stworzenie w subregionie 63 nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Przypomnijmy, że ośrodek prowadzony przez CRIS i trzy samorządy subregionu zachodniego województwa śląskiego otrzymał akredytację już w sierpniu, jednak 31 grudnia 2015 r. Minister, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zarządzenie, zgodnie z którym wszystkie podmioty, które wcześniej uzyskały status akredytowanego ośrodka, straciły go i zostały zmuszone do ubiegania się o certyfikat raz jeszcze. Po ponownej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego minister przyznała status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości ośrodkom z województwa łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. Proces akredytacyjny w pozostałych województwach jeszcze trwa.

Przyznanie nam tego statusu oznacza, że podejmowane do tej pory przez nas działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej przynoszą wymierne i trwałe efekty – mówi Barbara Jasińska-Musik, zastępca naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu. Otrzymanie akredytacji wymagało bowiem uzyskania rekomendacji zespołu ekspertów, którzy brali pod uwagę takie kryteria, jak doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz w realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, kompetencje i kwalifikacje kadry czy osiągane dotychczas rezultaty. Standardy akredytacji opracowali naukowcy z uczelni wyższych oraz eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na niewielką liczbę podmiotów, które mogły otrzymać akredytację, Komitet Akredytacyjny zarekomendował tylko te podmioty, które spełniały określone kryteria.

Usługi na najwyższym poziomie
Akredytacja jest potwierdzeniem, że dotychczasowe działania Powiatu Wodzisławskiego na rzecz wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej miały właściwy kierunek i były realizowane w sposób efektywny i na najwyższym poziomie, co potwierdzili niezależni eksperci. Jak zaznacza Barbara Jasińska – Musik, przykładem takich działań jest realizacja projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. – Dzięki stworzonemu w naszym starostwie inkubatorowi organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby, fundacje, spółdzielnie itp. mogły skorzystać z pomocy w zakresie m.in. tworzenia i bieżącej działalności organizacji, zarządzania nią, pozyskiwania źródeł finansowania działalności czy przygotowania i rozliczania projektów społecznych. Dodatkowo, bezpłatnie organizacje korzystały także m.in. z kserokopiarki, sprzętu komputerowego czy Internetu. Łącznię odbyło się 415 spotkań doradczych (w tym spotkania grupowe) dla 168 osób.

Po co jest akredytacja?
Akredytacja zgodnie z aktualnymi wymogami jest niezbędna, aby uzyskać unijne oraz krajowe dofinansowanie projektów z zakresu ekonomii społecznej, czyli działalności, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Przesądzają o tym zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W założeniu bowiem wsparcie ma trafiać do tych jednostek, które gwarantują wysoką jakość i efektywność wsparcia dla sektora ekonomii społecznej i których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. Bez akredytacji uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest niemożliwe.

Nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej
Dzięki akredytacji nasz powiat wspólnie z partnerami otrzymał ok. 5 mln zł dofinansowania na realizację projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Jego głównym celem jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów itp.) oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu. Oprócz świadczenia usług animacyjnych i wsparcia, projekt przewiduje stworzenie 63 nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.


Foto: Jednym z efektów funkcjonowania Inkubatora Ekonomii Społecznej w wodzisławskim starostwie jest Festiwal Organizacji Pozarządowych organizowany na Rynku w Wodzisławiu Śl. od trzech lat.