Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wizyta w Recklinghausen - Powiat Wodzisławski

Wizyta w Recklinghausen

Od 2 do 5 kwietnia delegacja powiatu wodzisławskiego przebywała z partnerską wizytą w powiecie Recklinghausen. Głównym celem wyjazdu było przygotowanie formalności do zawarcia trójstronnej umowy o współpracy pomiędzy powiatem wodzisławskim, powiatem Recklinghausen i szwedzkim powiatem Sormland.

W trakcie spotkań uzgodniono podstawowe płaszczyzny przyszłej współpracy. W rozmowach brali udział Margaret Viking ze Szwecji, Donata Malińska, naczelnik wydziału oraz gospodarze Martin Korte i Christina Gottschalk. – Dyskutowaliśmy głównie o działaniach w sferze kultury, zdrowia i demokracji. Jeśli chodzi o tę ostatnią problematykę, to za priorytet uznaliśmy kwestię równouprawnienia. U obu naszych partnerów istnieje problem wielokulturowości i wielonarodowości, w związku z tym ustaliśmy, że temat ten zostanie włączony do tematyki naszej przyszłej współpracy. Innym wspólnym problemem okazała się dyskryminacja na rynku pracy pod względem płci i wieku. Wspólnie z jednostkami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zamierzamy propagować idee równouprawnienia na swoim terenie i dzielić się dobrymi praktykami z zagranicznymi partnerami – mówi Donata Malińska, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu w wodzisławskim starostwie.

Kolejne wymierne efekty wizyty w Recklinghausen związane są z kulturą i oświatą. Jurgen Linau-Seifer nauczyciel Berufsbildende Schule des Kreises Recklinghausen przedstawił wodzisławskiej delegacji ofertę współpracy ze szkołą techniczną z terenu powiatu wodzisławskiego. Współpraca polegać ma na wymianie uczniów, doskonaleniu kadry nauczycielskiej oraz udziale we wspólnym projekcie Comenius. Oferta, zgodnie z życzeniem wnioskodawcy, została przekazana dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Równie atrakcyjna wydaje się propozycja przedstawicieli Spilhaus des Recklinghausen dotycząca wspólnej pracy w ramach projektu “Twins 2010”. – Zdecydowaliśmy, że młodzież z powiatu wodzisławskiego weźmie udział w uroczystości obchodów „Europejskiej stolicy kultury”. Jest to finał projektu „Twins 2010” realizowanego od kilku lat w zagłębiu Ruhry. Co roku odbywają się tam spotkania kulturalne, natomiast na rok 2010 przewidziano wielki finał, podczas którego Essen zostanie ogłoszone stolicą kulturalną Europy – relacjonuje Donata Malińska.

Wprowadzeniem do uroczystości obchodów „Europejskiej stolicy kultury” są dwa projekty. Pierwszy „RUHR Nation”, organizowany przez Starostwo Recklinghausen, Festspilhause i partnerów zagranicznych, przewiduje przygotowanie przedstawień, w których weźmie udział 120 młodych ludzi zaangażowanych w „Twins 2010”.
Wodzisławska młodzież jeszcze w tym roku wyjedzie do Recklinghausen i weźmie udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez Kompanię Taneczną z Londynu. W następnym roku odbędą się kolejne warsztaty, czego zwieńczeniem będzie trzytygodniowy pobyt w Niemczech w ramach obchodów „Europejskiej stolicy kultury”. Celem drugiego projektu „ Mitten am Rand” jest przygotowanie młodych ambasadorów kultury na uroczysty finał programu „Twins 2010”.

Wszystkie inicjatywy i planowane przedsięwzięcia zakładają wspólne działanie przedstawicieli powiatów wodzisławskiego, Sormland i Recklinghausen. To przymiarka do podpisania trójstronnej współpracy, do którego ma dojść w dniu 22 listopada podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w ramach obchodów 10-lecia istnienia Powiatu.
(MaK)