Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Uhonorowano zasłużonych pracowników ochrony zdrowia - Powiat Wodzisławski

Uhonorowano zasłużonych pracowników ochrony zdrowia

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 10 pracowników Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. odebrało odznaki "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

wręczenie odznak "Za zasługi dla ochrony zdrowia"

Za długoletnią  wzorową pracę zawodową oraz podejmowanie działań w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, podnoszenia kwalifikacji, wdrażania i usprawniania metod pracy oraz poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych szpitala odznaki otrzymali:

  • Joanna Niewiem, zastępca lekarza kierującego Oddziałem Pediatrycznym (Szpital Rydułtowy),
  • Stefan Cichy, p.o. lekarza kierującego Oddziałem Pediatrycznym (Szpital Rydułtowy),
  • Jolanta Kukuczka-Sułkowska, lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych II (Szpital w Wodzisławiu Śląskim)
  • Krzysztof Wieczorek, lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej (Szpital w Wodzisławiu Śląskim),
  • Aurelia Kupczyk, p.o. pielęgniarki oddziałowej– Izba Przyjęć (Szpital Rydułtowy),
  • Krystyna Piontek, pielęgniarka odcinkowa – Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii (Szpital w Wodzisławiu Śląskim),
  • Helena Orłowska, zastępca pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Rydułtowach,
  • Bernadeta Szewczyk, położna zabiegowa z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Szpital w Wodzisławiu Śląskim),
  • Marianna Łaczmańska-Gojny, starszy asystent lekarz – Oddział Pediatryczny (Szpital Rydułtowy),
  • Kazimierz Łączka, starszy asystent lekarz – Oddział Pediatryczny (Szpital Rydułtowy).

Wspólnie z dyrektorem PPZOZ Dorotą Kowalską odznaki wręczył starosta Ireneusz Serwotka i przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!