Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski „To było prawdziwe święto szkolnictwa zawodowego" - Powiat Wodzisławski

„To było prawdziwe święto szkolnictwa zawodowego”

To było prawdziwe święto szkolnictwa zawodowego – tymi słowami skomentował wczorajsze otwarcie 26 nowoczesnych pracowni zawodowych w szkołach powiatu wodzisławskiego goszczący z wizytą w naszym powiecie starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Co się zatem wydarzyło?

nowoczesne pracownie szkoły powiatowe

Zacznijmy od informacji, że dzięki dwóm projektom, na które Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ok. 5,2 mln zł, w sześciu powiatowych szkołach zawodowych powstało lub doposażono w sumie 26 nowoczesnych pracowni na miarę XXI wieku. Wczoraj zostały one uroczyście otwarte w zmodernizowanym Powiatowym Centrum Konferencyjnym. Dokonały tego władze powiatu w obecności m.in. delegacji powiatu tczewskiego oraz pracodawców na co dzień współpracujących ze szkołami.

Na uroczystość przybył m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Beata Białowąs, a także prezydent miasta Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca.

„Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” i „Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr – dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych” to nazwy projektów, w ramach których powstały pracownie. W sumie ich wartość wyniosła ok. 6,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5,2 mln zł.

O założeniach, celach i przebiegu projektów mówiła wicestarosta Danuta Maćkowska. Z kolei starosta Ireneusz Serwotka podziękował wszystkim, dzięki którym pracownie w ogóle powstały, m.in. dyrektorom szkół, pracownikom starostwa i Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami, którzy wdrażali projekty w życie. Słowa podziękowania skierował również pod adresem zarządu i rady powiatu, włodarzy Wodzisławia Śl. (za współpracę w programach oświatowych) oraz pracodawców.

Wspólnie z Danutą Maćkowską starosta wręczył pamiątkowe statuetki „Za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego” pracownikom powiatowych instytucji zaangażowanych w obydwa projekty, w ramach którego powstały pracownie. Statuetki powędrowały również do Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, przewodniczącego rady powiatu Eugeniusza Wali, prof. Jana Klimka z Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Jerzego Waltara, starszego Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz firm: POL-EKO-APARATURA sp.j., PREVAC Sp. z o.o., System Barosz Gwimet Sp. z o. o., EUROCLAS, Aleks-Instal Sp. z o.o., Capek i Bruk Sp. z o.o., Zastalbud Gliwice i ARBET Kolarski s.c.

W trakcie spotkania zaprezentowano również film w syntetyczny sposób prezentujący sylwetki szkół, w których powstały nowe pracownie:

A były to: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracownia aplikacji internetowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki); Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim (pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży, pracownia hotelarska z jednostką mieszkalną, pracownia techniki biurowej, pracownia obsługi gości, pracownia obsługi turystycznej); Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim (pracownia badań środowiska, pracownia chłodnictwa i klimatyzacji, pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych, pracownia technologii, pracownia rysunku technicznego, warsztaty szkolne – stanowisko do obróbki cieplnej, obróbki plastycznej, ręcznej i mechanicznej, pracownia projektowania, programowania i obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownia mikrobiologiczna, pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach (pracownia do rejestracji obrazu, ciemnia fotograficzna oraz pracownia obsługi gości);  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie (pracownia komputerowych technik multimedialnych oraz pracownia diagnostyki samochodowej); Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie (pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia rysunku technicznego.

Uczestniczący w uroczystości starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, pozostając pod wrażeniem skali, rozmachu i nowoczesności pracowni, określił czwartkowe spotkanie świętem szkolnictwa zawodowego. Z kolei Beata Białowąs komplementowała gospodarzy za szkolenie uczniów i pracowników młodocianych. Przypomniała równocześnie, że pracownie wspomagają proces dydaktyczny, ale nie są w stanie zastąpić realnych warunków w zakładach pracy i z tego powodu doceniła współpracę samorządu z pracodawcami. Do gratulacji dołączył się również prezydent miasta Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca oraz przewodniczący sejmiku Grzegorz Wolnik.

Oprawę artystyczną zapewniła młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. pod opieką Ilony Bazan i Pawła Kontnego.