Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego

Powiat Wodzisławski w 2013r. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej” w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system informatyczny baz danych funkcjonujących w urzędzie w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji.

Celem tych działań jest zwiększenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w administracji publicznej poprzez stworzenie specjalistycznego systemu wspomagania zarządzaniem na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Ważnym działaniem w ramach tego zadania będzie również usprawnienie i ułatwienie dostępu do informacji publicznych, a zatem zwiększenie dostępności do elektronicznych usług publicznych. Jednym z głównych zadań wynikających z projektu jest budowa baz danych geodezyjnych, dzięki którym możliwe będzie zasilenie i konfiguracja systemu SIP opracowanymi zbiorami danych.

Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców poszczególnych kontraktów.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013