Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Strażacy ćwiczyli w Gorzyczkach - Powiat Wodzisławski

Strażacy ćwiczyli w Gorzyczkach

Od 24 do 26 października 2023 roku nowo powstający obiekt logistyczny w Gorzyczkach stał się areną ćwiczeń przeprowadzonych przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gorzycach, Olzie, Rogowie, Czyżowicach, Łaziskach i Gorzyczkach.

Strażacy w pełnym umundurowaniu

Celem ćwiczeń było przygotowanie strażaków do efektywnego działania w wielkopowierzchniowych obiektach magazynowych, zapoznanie się z układem budynku, w tym z lokalizacją dróg i wyjść ewakuacyjnych, rodzajem i rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego oraz określeniem potencjalnych źródeł zagrożeń. Scenariusz zakładał uwolnienie się nieznanej substancji z jednej z paczek składowanych w magazynie. Do zadań ratowników należało określenie strefy zagrożenia, odnalezienie i ewakuowanie osób pozostających w hali oraz zneutralizowanie zagrożenia chemicznego.

W trakcie ewakuacji wykorzystywano różne techniki i procedury, aby jak najszybciej odnaleźć zaginione osoby. Podzieleni na sektory strażacy przeszukiwali przestrzeń magazynu, zwracając uwagę na wszelkie oznaki obecności osób poszkodowanych. Komunikacja między rotami, a kierującym działaniem ratowniczym odgrywała kluczową rolę, umożliwiając skuteczne działania na wielu frontach jednocześnie. Wnioski płynące z tych ćwiczeń stanowią cenny wkład w poprawę efektywności działań ratowniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

źródło: KP PSP w Wodzisławiu Śląskim