Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Starostwo uruchamia nową linię, która dowiezie uczniów z południa powiatu do szkół w Pszowie i w Rydułtowach - Powiat Wodzisławski

Starostwo uruchamia nową linię, która dowiezie uczniów z południa powiatu do szkół w Pszowie i w Rydułtowach

1 września uruchomiona zostanie nowa linia Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej, której celem będzie dowiezienie uczniów z południowej części naszego powiatu, w szczególności z terenu gminy Gorzyce i okolic do szkół ponadpodstawowych w Pszowie i Rydułtowach. To odpowiedź na zgłaszane w tym zakresie potrzeby oraz wzrost liczby uczniów, którzy mają trafić do powiatowych szkół w nowym roku szkolnym.

Autobusy Wodzislawskiej Komunikacji Powiatowej 1

Ruszył tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych. Do szkół powiatu wodzisławskiego może trafić około 2 tysięcy absolwentów najstarszych klas szkół podstawowych. Według szacunków Wydziału Oświaty to około 700 uczniów więcej niż w bieżącym roku szkolnym. Ważne jest zatem, aby zapewnić wszystkim młodym ludziom możliwość kontynuowania nauki w szkołach powiatu wodzisławskiego. W tym celu od września planowane jest uruchomienie nowej linii Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej, która ma w dogodny sposób zapewnić transport uczniom z terenu gminy Gorzyce i okolic do szkół nie tylko w Wodzisławiu Śl., ale również w Pszowie i w Rydułtowach.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim planuje uruchomienie w roku szkolnym 2022-2023 kształcenia na kierunkach:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik usług fryzjerskich,

a także w Branżowej Szkole I stopnia na kierunkach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • mechanik-monter maszyn urządzeń oraz w klasie wielozawodowej.

Mała rewolucja szykuje się z kolei w Rydułtowach. Tam oprócz tradycyjnych kierunków oferowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych, jak:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych-dietetyka,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik logistyk,
 • technik logistyk o specjalności wojskowej oraz klasa wielozawodowa w Branżowej Szkole I stopnia,

planowane jest włączenie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w skład Zespołu Licealno-Technicznego. W Zespole tym obok dotychczasowego liceum ogólnokształcącego ma zostać uruchomione również technikum kształcące w kierunku technika-stylisty oraz technika przemysłu mody. Samo Liceum wzbogacić się ma natomiast o oddział dwujęzyczny. Nabór do klasy dwujęzycznej „Liceum na Skalnej” trwa tylko do końca maja.

Jako że dla wielu absolwentów szkół podstawowych z południowej części naszego powiatu dojazd do szkół w Pszowie i Rydułtowach nie był dotąd najłatwiejszy, od września ma to zmienić nowa linia Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej, która będzie kursować z Gorzyc przez Bełsznicę, Rogów, Bluszczów, Wodzisław Śl.-Zawadę, Syrynię do Pszowa i Rydułtów. Wydział Komunikacji i Transportu starostwa już dziś zapowiada, że godziny kursów na tej linii umożliwią uczniom z gminy Gorzyce, ale też np. z sąsiedniej gminy Krzyżanowice dogodny dojazd na zajęcia (i z powrotem) do szkół w północnej części powiatu. Młodzież z tego terenu, zastanawiająca się dzisiaj nad wyborem szkoły w Pszowie czy w Rydułtowach, nie musi się zatem martwić o dojazd do szkoły.