Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Samorządowcy apelują w sprawie węzła autostradowego "Gorzyce" - Powiat Wodzisławski

Samorządowcy apelują w sprawie węzła autostradowego „Gorzyce”

Starosta Leszek Bizoń wraz z wójtami dwóch najbardziej zainteresowanych gmin, tj. Godowa - Mariuszem Adamczykiem oraz Gorzyc - Danielem Jakubczykiem - wystosowali apel do parlamentarzystów z naszego regionu w sprawie wsparcia działań, których celem jest przebudowa węzła autostradowego Gorzyce. Celem jest udrożnienie ruchu oraz zapewnienie możliwości obsługi dużych inwestorów.

Od lewej wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk, starosta wodzisławski Leszek Bizoń oraz wójt Godowa Mariusz Adamczyk rozmawiający przy stole

W ostatnim czasie w rejonie węzła coraz częściej tworzą się zatory drogowe, co znacznie pogarsza warunki ruchowe i zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Utrudnienia wynikają z gwałtownie wzrastającego natężenia ruchu, zwłaszcza pojazdów ciężkich. Biorąc pod uwagę bardzo istotne znaczenie, jakie węzeł odgrywa w układzie komunikacyjnym powiatu wodzisławskiego oraz gmin Godów i Gorzyce, sytuacja ta wymaga pilnej interwencji.

W najbliższej przyszłości warunki ruchowe znacznie się pogorszą, gdyż w pobliżu węzła autostradowego planowane są duże inwestycje, które będą znaczącymi generatorami ruchu drogowego. Inwestorzy budowy zespołu hal magazynowo-produkcyjnych w Gorzyczkach szacują, że po uruchomieniu działalności natężenie ruchu na węźle wzrośnie o około 600 ciągników samochodowych z naczepami na dobę. Planowana jest także budowa kolejnych stacji paliw i hal magazynowych wzdłuż drogi powiatowej nr 5037 S (ulica Powstańców Śląskich w Łaziskach
i Raciborska w Gorzyczkach). Dodatkowo znacznie wzrośnie natężenie ruchu pojazdów osobowych, gdyż szacuje się, że zatrudnienie w nowopowstałych zakładach znajdzie 3000 – 4000 pracowników.

Samorządowcy podkreślają, że tak duży wzrost natężenia ruchu spowoduje paraliż węzła.

– Mała średnica ronda oraz brak odpowiedniego układu dróg obsługujących przyległe tereny spowodują zablokowanie łącznic oraz znacząco utrudnią przejazd w ruchu lokalnym relacji Łaziska – Gorzyczki. Jest to o tyle prawdopodobne, że już obecnie okresowo dochodzi do blokady łącznicy autostradowej, a przejazd drogą powiatową relacji Łaziska – Gorzyczki znacznie się wydłuża. W krytycznym stanie istnieje ryzyko blokady zjazdów z autostrady A1, co może spowodować tworzenie się zatorów na autostradzie można przeczytać w piśmie podpisanym przez samorządowców.

Dalej włodarze wskazują, że przewidując przyszłe zagrożenia Powiat Wodzisławski podjął rozmowy z inwestorami oraz z zarządcami dróg, mające na celu poszukiwanie sposobu maksymalnego ograniczenia niedogodności. Powstała koncepcja budowy czwartego wlotu do ronda na zjeździe z autostrady A1 oraz drogi gminnej do obsługi stacji paliw, lokalu gastronomicznego oraz pobliskich terenów inwestycyjnych. Koncepcja uzyskała wstępną akceptację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

Biorąc jednak pod uwagę zakres problemu, jego realizacja wymaga zainteresowania się i podjęcia szerszych działań ze strony zarządcy autostrady. Natomiast droga dojazdowa do stacji paliw powinna być współfinansowana przez zainteresowanych przedsiębiorców. Jej budowa jest o tyle istotna, że pozwoli na odciążenie drogi relacji Łaziska – Gorzyczki i sprawną obsługę terenów przyległych.

Starosta Leszek Bizoń zwraca uwagę, że 11 lutego 2022 r. zwrócił się do dyrektora katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie działań zmierzających do rozbudowy ronda przy zjeździe z autostrady w Łaziskach oraz wyposażenie go w czwarty wlot. Umożliwi to zaprojektowanie i wybudowanie wspomnianej drogi serwisowej.

Powiat prowadzi też działania mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków ruchu na drodze powiatowej w Gorzyczkach, stanowiącej łącznik pomiędzy autostradą A1 i drogą krajową nr 78. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące przebudowy dwóch skrzyżowań: ulic Raciborskiej i Wilkowiec w Gorzyczkach na rondo średnie oraz zabudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej, Kopalnianej i Wiejskiej.

Aby doprowadzić do przebudowy węzła autostradowego, potrzebna jest jednak pomoc ze strony parlamentarzystów. Z tego powodu samorządowcy zwrócili się z apelem o wsparcie tej ważnej dla rozwoju powiatu inwestycji do posłów: Krzysztofa Gadowskiego, Adama Gawędy i Teresy Glenc oraz senator Ewy Gawędy.