Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ruszyły zapisy na tegoroczny Powiatowy Rajd Rowerowy - Powiat Wodzisławski

Ruszyły zapisy na tegoroczny Powiatowy Rajd Rowerowy

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami wszystko wskazuje, że tegoroczny Powiatowy Rajd Rowerowy odbędzie się. Właśnie ruszyły zapisy chętnych do wspólnego przemierzenia powiatu na dwóch kółkach.

Rajd, który zorganizowany zostanie przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. już po raz dwudziesty drugi i jest największą tego typu imprezą w regionie, zaplanowano na ostatnią niedzielę tegorocznych wakacji, czyli 28 sierpnia.

Trasa tegorocznego Rajdu prowadzić będzie pętlą z Wodzisławia Śląskiego przez Turzę Śląską, Łaziska, Godów, trasą Żelaznego Szlaku Rowerowego, Skrzyszów, Podbucze z powrotem do Wodzisławia Śl. Długość trasy wynosi 32 km.

Program rajdu prezentuje się następująco:

 • 11:00 start Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza w  Wodzisławiu Śląskim,
 • 08:00-10:30 rejestracja uczestników w Biurze Rajdu,
 • 14:30-15.00 meta Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza w  Wodzisławiu Śląskim,
 • 15:00 wydawanie posiłku regeneracyjnego,
 • 15:30 konkurencje sportowe z nagrodami.

Na mecie Rajdu w tym roku na uczestników będą czekać atrakcje związane z planowanym na ten sam dzień Festiwalem Organizacji Pozarządowych Powiatu Wodzisławskiego, na który już dzisiaj również serdecznie zapraszamy!

Celem Rajdu jest popularyzacja rekreacji ruchowej oraz promocja aktywnych form spędzania wolnego czas, propagowanie zdrowego trybu życia, integracja środowiska miłośników turystyki rowerowej, popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych powiatu wodzisławskiego, a także propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

Udział w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się:

 • telefonicznie pod numerami tel. 32 412-09-61 oraz 32 41-20-949 w godzinach pracy urzędu,
 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu/III piętro pok. 313, w godzinach pracy urzędu.

Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz zaznaczyć, czy uczestnik/uczestniczka jest pełnoletni. Rejestracji można dokonywać do 24 sierpnia 2022 r.

Każdy uczestnik jest zobowiązany w dniu imprezy (tj. 28 sierpnia) do złożenia w Biurze Rajdu (na miejscu startu) formularza z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na zwyczajowe bardzo duże zainteresowanie udziałem w Rajdzie zgłoszenia dokonane po 24 sierpnia będą możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń bez gwarancji otrzymania świadczeń wymienionych w § 3 ust. 14-15 regulaminu.

W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się 28 sierpnia na starcie Rajdu w godz. 8.00-10.30 (w Biurze Rajdu) wraz z formularzem (do pobrania poniżej).

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie pod warunkiem przekazania Organizatorowi zgody rodzica wraz z numerem kontaktowym do rodzica lub opiekuna prawnego oraz formularza (do pobrania poniżej).

Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny opiekun jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna (wraz z numerem kontaktowym) do udziału w rajdzie wyrażoną na formularzu (do pobrania poniżej).

Informujemy, że udział w imprezie związany jest z wysiłkiem fizycznym. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest odpowiedni stan zdrowia i nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w imprezie!

Do pobrania:

 1. Regulamin Rajdu – plik edytowalny (37 KB),
 2. Regulamin Rajdu – plik PDF (218 KB),
 3. Formularz oświadczenia – plik edytowalny (17 KB),
 4. Formularz oświadczenia – plik PDF (131KB).

Grafika okolicznościowa promująca XXII Powiatowy Rajd Rowerowy