Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Publiczne służby zatrudnienia w Polsce świętują 100 lat! - Powiat Wodzisławski

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce świętują 100 lat!

Dokładnie 27 stycznia 1919 r., zatem niecałe trzy miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dekretem Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego, nakazano utworzenie państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami - pierwszych nowoczesnych służb zatrudnienia w Polsce. Z tej okazji podczas wczorajszej (30.5.) sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego odbyła się okolicznościowa uroczystość.

100-lecie publicznych służb zatrudnienia

Okazją do zorganizowania wydarzenia był fakt, że w maju Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. składa Radzie Powiatu sprawozdanie ze swojej działalności. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści: Gabriela Lenartowicz, Krzysztof Gadowski, Adam Gawęda, Krzysztof Sitarski, radni województwa śląskiego: Ewa Gawęda i Jacek Świerkocki, byli starostowie powiatu: Jerzy Rosół, Tadeusz Skatuła i Ireneusz Serwotka wraz z członkami zarządów powiatu, wieloletni przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala, wójtowie i burmistrzowie oraz reprezentanci samorządów miast i gmin, przedstawiciele ośrodków i instytucji pomocy społecznej, szkół, szefowie powiatowych służb, straży i inspekcji, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze i inni.

W trakcie zaprezentowano przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej film poświęcony historii służb zatrudnienia w Polsce. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. w uznaniu dla swojej wyjątkowej skuteczności został zaś uhonorowany „Zasługą Honorową dla Województwa Śląskiego”. Na ręce dyrektora urzędu, Anny Słotwińskiej-Plewki, przekazali ją radni województwa śląskiego.

Podczas uroczystości wyróżniono również pracowników PUP za wieloletnią wzorową pracę. Medalami za Długoletnią Służbę przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę uhonorowano: Grażynę Ostrowską (medal złoty) oraz Angelikę Krzywodajć, Ewę Marszolik i Marka Płaczka (wszyscy medal srebrny). Z kolei Dyplom Starosty Wodzisławskiego za długoletnia służbę na rzecz Publicznych Służb Zatrudnienia otrzymali: Mariola Bienia, Ewa Czerniawska, Daria Gąsior, Janina Gomułka, Joanna Kamyk, Agnieszka Kocerba-Zgrzędek, Monika Materzok, Anna Pająk, Sylwia Styrnol, Iwona Suchanek oraz Małgorzata Twórz.

Na wniosek dyrektora PUP starosta Leszek Bizoń przyznał również Dyplom za długoletnią współpracę z PUP. Otrzymała go przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy, wieloletnia dyrektor biura Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl., a obecnie naczelnik Wydziału Oświaty starostwa Katarzyna Zöllner-Solowska.

W okolicznościowym przemówieniu starosta Leszek Bizoń zwracał uwagę na znaczenie służb zatrudnienia. – Jest coś symbolicznego w tym, że zaledwie dwa i pół miesiąca po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w sytuacji, gdy przecież jeszcze nie ustalone były nawet jej granice i jeszcze przez dwa i pół roku toczyły się o nie walki zbrojne, postanowiono stworzyć instytucję odpowiedzialną za pośrednictwo pracy. Ówczesne władze były świadome, że to, czego ludzie potrzebują przede wszystkim, to praca, a miarą zaufania do państwa, jego siły i sprawności jest zdolność wspierania obywateli w zaspakajaniu ich podstawowych potrzeb. Praca zaś i czerpany z niej dochód miały tu podstawowe znaczenie – powiedział.

Dodał, że ogromna odpowiedzialność i bardzo duże oczekiwania społeczne adresowane wobec urzędów pracy są aktualne po dziś dzień. – Wprawdzie dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy dzisiaj priorytetem publicznych służb zatrudnienia jest wsparcie pracodawców w poszukiwaniu pracowników, ale przecież dobrze pamiętamy, że nie zawsze tak było. Tymczasem realizacja mechanizmów wspierania osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest zadaniem trudnym i wymagającym współpracy wielu podmiotów. Często możliwości prawne, organizacyjne czy finansowe urzędów pracy nie są w stanie skutecznie odpowiedzieć na oczekiwania obywateli. Dodatkowo, pomoc osobie bezrobotnej w znalezieniu pracy to często także pomoc w zmianie całego jej życia – mówił starosta.

Dziękując zaś pracownikom PUP w Wodzisławiu Śl., w imieniu własnym, zarządu powiatu oraz radnych powiatu życzył, by każdy dzień pracy był źródłem zadowolenia i radości. – Życzę efektywnej i skutecznej realizacji misji, jaka przed Państwem stoi, a także wrażliwości i empatii pozwalającej zrozumieć potrzeby i problemy osób poszukujących pracy. Nade wszystko życzę jednak zdrowia oraz wszelkiej pomyślności – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym – zakończył Leszek Bizoń.

Życzenia, podziękowania i gratulacje złożyli również przybyli na uroczystość goście. Były kierownik Urzędu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Marian Uherek wspominał m.in. początki odradzania urzędów pracy, gdy nazywały się jeszcze biurami pracy. Na to, że praca jest niezwykle potrzebna i ważna w życiu każdego człowieka – nie tylko z powodów finansowych, ale też dla dla rozwoju osobistego ludzi – zwracała z kolei uwagę Gabriela Lenartowicz oraz burmistrz Radlina Barbara Magiera. Natomiast za lata współpracy pracownikom i dyrekcji PUP dziękował były członek zarządu powiatu Damian Majcherek.

Na zakończenie dyrektor PUP w Wodzisławiu Śl. Anna Słotwińska-Plewka mówiła o nowej misji i wyzwaniach dla powiatowych urzędów pracy. – W XXI w. wkraczamy szanowni państwo z nowym logo i nowym hasłem, brzmiącym: „Wyraźnie powyżej oczekiwań” – podsumowała dyrektor. Co to oznacza w praktyce tłumaczyły: Ewa Marszolik, Angelika Krzywodajć i Grażyna Ostrowska. Podkreślały m.in. rolę partnerstwa z pracodawcami i podmiotami okołobiznesowymi (Karta Młodego Przedsiębiorcy), kształcenia przez całe życie (Fabryka Rozwoju Zawodowego) i efektywnego doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy (wakacyjne kiermasze pracy, Strefa Aktywnego Seniora), jak również rozwijania usług dedykowanych pracodawcom (Strefa Pracodawcy).

Na zakończenie uroczystości Ewa Marszolik poinformowała, że w niedawno opublikowanym rankingu Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. pod względem zagregowanego wskaźnika efektywności kosztowej i zatrudnieniowej zajął pierwsze miejsce w województwie śląskim i lokowany jest w czołówce krajowych rankingów urzędów pracy. Za ten sukces i inne osiągnięcia pracownikom PUP w imieniu Rady Powiatu podziękował przewodniczący Adam Krzyżak.