Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Przestrzeń innowacji - zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące projektu - Powiat Wodzisławski

Przestrzeń innowacji – zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące projektu

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS realizują do czerwca 2023 warty prawie 4 mln zł unijny projekt pt. "Śląska Przestrzeń Innowacji". W jego ramach będzie możliwe ubieganie się o wsparcie finansowe zadań nastawionych na rozwiązywanie problemów społecznych. Już w najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie informacyjne na ten temat.

Głównym celem projektu jest wsparcie 40 pomysłów, których wdrożenie może pozwolić na szybsze, bardziej skuteczne i wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Zostanie on osiągnięty poprzez prowadzenie Inkubatora Innowacji Społecznych działającego w województwie śląskim.

Inkubator wyszuka potencjalnych innowatorów, dotrze do nich oraz zachęci do udziału w projekcie, udzieli wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu. Inkubowanie będzie prowadzone zgodne z metodyką service design, wykorzystywaną do rozwoju nowoczesnych usług publicznych i rozwiązań biznesowych.

Cele szczegółowe realizowane to:

  1. Wybór i dofinansowanie 40 innowacji odpowiadających na problemy społeczne występujące w województwie śląskim. Granty mają wysokość do 45 000 zł każdy.
  2. Wzmocnienie potencjału środowiska innowatorów społecznych na Śląsku poprzez wsparcie szkoleniowe, doradcze, coachingowe oraz rozbudowę sieci relacji, przynajmniej 100 osób zaangażowanych w przygotowanie innowacji.
  3. Upowszechnienie wybranych, najbardziej dojrzałych 4 innowacji na terenie kraju lub poza nim – dzięki spotkaniom z interesariuszami w każdym województwie.

Innowacje będą służyć rozwiązaniu problemów dotyczących następujących obszarów:

  1. Rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.
  2. Depopulacja.
  3. Rozwój „białych” i „zielonych” miejsc pracy.
  4. Niski wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia.
  5. Niski wskaźnik zatrudnienia kobiet.
  6. Niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego.

Całkowita wartość projektu: 3 998 154,93 zł
Wartość dotacji:
3 998 154,93 zł

Więcej na temat projektu i jego zasad będzie można dowiedzieć się podczas spotkanie online, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 5 listopada o godz. 10:00 w formie zdalnej na stronie https://app.evenea.pl/event/spi-spotkanie2/

***
Projekt: „Śląska Przestrzeń Innowacji”
Lider projektu:
Fundacja Fundusz Współpracy Partner projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 lipca 2020 – 30 czerwca 2023
Obszar: województwo śląskie
Grupa docelowa: bezpośrednimi odbiorcami/użytkownikami innowacji będą mieszkańcy województwa śląskiego. Innowatorami mogą być osoby indywidualne, grupy nieformalne lub inne podmioty.