Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Program wyrównywania różnic między regionami 2020 - Powiat Wodzisławski

Program wyrównywania różnic między regionami 2020

Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

logo PFRON

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2020 roku:

 1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem
  01.1995 r.) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. Obszar D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty/ jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej/gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 7. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
  na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – powiaty.

Terminy i miejsca składania wniosków:

 1. Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa do 02.2020 r.

Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Nabór wniosków dla adresatów obszaru A i E programu trwa do 11.2020 r.

Projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Wszelkie pytania można kierować do pracowników Zespołu Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew. 34 lub 33.

Zapraszamy do udziału w programie.