Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Pierwsze w powiecie Branżowe Centrum Umiejętności otwarte! - Powiat Wodzisławski

Pierwsze w powiecie Branżowe Centrum Umiejętności otwarte!

Wczoraj w Turzy Śląskiej otwarto pierwsze w naszym powiecie Branżowe Centrum Umiejętności firmy Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. Prawdopodobnie jest to jedyna tego rodzaju placówka w kraju dedykowana florystyce. W otwarciu uczestniczyli również przedstawiciele naszego powiatu.

Grupa ludzi przecinających wstęgę jako symbol otwarcia obiektu

Branżowe Centra Umiejętności to nowoczesne obiekty szkoleniowe stanowiące uzupełnienie oferty kształcenia w poszczególnych branżach. Poprzez zaangażowanie we wspólnym przedsięwzięciu ośrodków biznesowych, edukacyjnych i społecznych BCU pełnić ma funkcje edukacyjno-szkoleniowe, integrująco-wspierające, innowacyjno-rozwojowe oraz doradczo-promocyjne.

Projekt zakłada stworzenie lub zacieśnienie współpracy pomiędzy innowacyjnym biznesem, a edukacją branżową na wszystkich jej poziomach. Zadaniem BCU nie jest zastąpienie już istniejących ośrodków edukacyjnych, lecz wypełnienie lukę pomiędzy poszczególnymi etapami edukacji branżowej, oferując kolejne poziomy na drodze rozwoju zawodowego i propagując ideę pogłębiania wiedzy zawodowej przez całe życie.

Centra powstają jako odpowiedź na konieczność przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych poprzez stworzenie oferty szeroko rozumianego wsparcia dla edukacji branżowej. Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki zakłada uzupełnienie systemu kształcenia kadr w 120 dziedzinach gospodarki o kolejne poziomy, co ma zwiększyć konkurencyjność na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy oraz odporność na zachodzące w nim zmiany.

Wczoraj w Turzy Śląskiej dokonano oficjalnego otwarcia nowej placówki edukacyjnej w naszym powiecie. Na zaproszenie gospodarzy w uroczystości udział wziął m.in. starosta Leszek Bizoń, wicestarosta Kornelia Newy oraz naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Katarzyna Zollner-Solowska. Szef powiatu został też poproszony o udział w symbolicznym przecięciu wstęgi. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. i Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. są bowiem partnerami projektu.

– Po tylu spotkaniach, tylu naszych dyskusjach na temat projektu i budowy tego obiektu, a także będąc tu tyle razy, kiedy patrzyłem jak rośnie to centrum, przychodzą mi do głowy trzy słowa: gratuluję, dziękuję i chylę czoła – zapewnił Leszek Bizoń.

Wydarzeniu towarzyszył popis niesamowitych umiejętności florystycznych zaprezentowanych w spektakularnych strojach i ozdobach, w których wykorzystano żywe rośliny i motywy florystyczne. Autorami niezwykle widowiskowych kompozycji byli członkowie Grupy Floral Designer.

Więcej informacji o BCU na stronie: https://www.bcu-florystyka.pl/bcu/

Foto dzięki uprzejmości Branżowego Centrum Umiejętności Florystyka w Turzy Śląskiej.