Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 30 października 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Terminy naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek  wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego  dostępnego na stronie internetowej  mrips.gov.pl,  w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu, w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim telefonicznie (32/ 455 14 30 w. 48, 53).

Link do strony z informacjami: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Powiat Wodzisławski planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.