Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 124, w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Starosta  Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą nr GL1W/00008338/5, oznaczonej działką nr 2438/70, karta mapy 1, obręb Radoszowy, jednostka ewidencyjna Rydułtowy.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej odcinka gazociągu średniego ciśnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Bogumińskiej 2, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pokój 205, telefon 32 4539744.