Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o oddaniu w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobie Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o oddaniu w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobie Powiatu Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm./ informuje, że zamierza oddać w najem lokal mieszkalny znajdujący się w zasobie Powiatu Wodzisławskiego.

Wykaz powierzchni przeznaczonych do oddania w najem został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 i w siedzibie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41. Wykaz można znaleźć również Biuletynach Informacji Publicznej (http://bip.powiatwodzislawski.pl, http://pzzn.bip.powiatwodzislawski.pl).

Powyższy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni

Wykaz powierzchni przeznaczonych do oddania w najem

Syrynia ul. Krzyżowa 9

 1. KW 51242, działka 1221/65.
 2. Powierzchnia do oddania w najem:
  Piętro: lokal mieszkalny o powierzchni 77,60 m2
 3. Budynek podpiwniczony, 3 – kondygnacyjny, 1 – klatkowy w dobrym stanie technicznym wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod. – kan. i elektryczną.
 4. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkaniowe.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – po podpisaniu umowy.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Cena czynszu za 1 m2 powierzchni do wynajęcia:

– lokalu mieszkalnego:

Od 01.07.2023r. –  wynosi 10,00 zł miesięcznie

Od 01.07.2024r. – wynosi 12,00 zł miesięcznie

(cena nie uwzględnia opłat za media, podatków i opłat związanych używaniem nieruchomości)

 1. Termin wnoszenia opłat – po wystawieniu faktury za dany miesiąc.
 2. Lokal przeznaczony do oddania w najem według stosownej Uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
 3. Pierwszeństwo najmu przysługuje osobom spełniającym warunki określone w §2 ust. 2 i 3 załącznika do Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XV/159/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Wodzisławskiego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 – nie dotyczy.