Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: "Rodzinny Dzień Sportu" - Powiat Wodzisławski

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Rodzinny Dzień Sportu”

 

W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy „Gosław” Jedłownik oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: „Rodzinny Dzień Sportu” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy –w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

OFERTA – POBIERZ (PDF, 1,82 MB)