Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Od sześciu lat wspierają młodych dorosłych z niepełnosprawnościami - Powiat Wodzisławski

Od sześciu lat wspierają młodych dorosłych z niepełnosprawnościami

Od 7 września br. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim prowadzi szóstą edycję programu „Rehabilitacja 25 plus", przeznaczonego dla niepełnosprawnych absolwentów ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Wnioskodawcą programu jest Powiat Wodzisławski.

Zbiorowe zdjęcie grupy osób - uczestników zajęć w ramach programu Rehabiiltacja 25Plus

W roku szkolnym 2023/2024 wsparciem objęte zostaną 32 osoby. Wartość programu w bieżącym roku szkolnym to 1 152 000,00 złotych, program jest w 100% finansowany ze środków PFRON. Przez  sześć lat prowadzenia pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” suma wsparcia uzyskanego z PFRON przekroczy 5 milionów złotych.

Dzięki tym środkom absolwenci placówki z ulicy Kopernika w Wodzisławiu Śląskim mogą być w dalszym ciągu objęci wsparciem i pomocą, a szkoła wzbogaca swoją bazę dydaktyczno-terapeutyczną w wiele cennych urządzeń, sprzętów i pomocy dydaktyczno-terapeutycznych.

Celem głównym programu jest zapewnienie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Oprócz zapewnienia beneficjentom wsparcia w zakresie prowadzonych zajęć, środki finansowe pozyskane z PFRON pozwoliły na wyposażenie  dodatkowych pracowni na terenie ZPSWR, z których korzystać mogą zarówno uczestnicy programu, jak również uczniowie ZPSWR.

W tym roku oferta wsparcia została poszerzona o zajęcia aktywizacji i reintegracji zawodowej w zakresie arteterapii, ceramiki i krawiectwa. W tym celu zostanie zakupione wyposażenie kolejnych pracowni, m.in. profesjonalne maszyny do szycia, narzędzia z zakresu mechaniki i stolarstwa, kompletne wyposażenie pracowni IT z serwerem, 5 komputerami, projektorem multimedialnym i urządzeniami peryferyjnymi,  oprogramowanie logopedyczne do nauki mowy oraz korekty wad wymowy, a także kolejne instrumenty muzyczne do zajęć muzykoterapii, urządzenia i sprzęt ogrodniczy. Zaplanowano ponadto zakup szafek ubraniowych oraz umeblowania i wyposażenia klasopracowni ceramicznej i krawieckiej.

Podobnie jak w latach minionych, również w tym roku beneficjenci mają zapewniony bezpłatny transport na zajęcia i posiłek w formie obiadu.

logo programu rehabilitacja 25 plus