Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego dotyczące wydania decyzji - Powiat Wodzisławski

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego dotyczące wydania decyzji

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO Nr WAB.6740.302.004.2011 z dnia 28 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Budowa łącznika ul. Brzozowej i Rolniczej w Marklowicach”,
która realizowana będzie w obrębie Marklowice Dolne, w jednostce ewidencyjnej Marklowice na działkach o numerach geodezyjnych:
1534/127, 881/125, 1096/131, 1405/84, 1403/127, 1406/84 i 744/83, 708/85, 1414/60 , 1411/64, 1410/64.

oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością przebudowy infrastruktury technicznej:

Przebudowa rowu:
1409/67, 1398/82.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pokój 305 w godz. 7.30 – 15.30, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.