Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Obradowały władze Subregionu - Powiat Wodzisławski

Obradowały władze Subregionu

Dzisiaj w Rybniku odbyło się Zgromadzenie Ogólne, a także posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Mowa była m.in. o nowym programie, z którego mieszkańcy będą mogli już wkrótce pozyskać dofinansowanie do pomp ciepła. Podsumowano też Regionalne Inwestycje Terytorialne oraz działalność Krainy Górnej Odry.

Grupa ludzi pozujących do zbiorowego zdjęcia na tle ścianki z napisem Subregion Zachodni

Obrady poprowadził przewodniczący Zarządu Związku, Prezydent Miasta Rybnika, Piotr Kuczera wspólnie z dyrektorem biura Związku Grzegorzem Wawocznym. Zgromadzenie Ogólne Subregionu, które jest najwyższym organem Związku, a w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich 28 gmin i powiatów znajdujących się na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego podjęło m.in. uchwałę  w sprawie przyjęcia sprawozdania z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu. Dyrektor Wawoczny szczegółowo omówił też najnowszy projekt proekologiczny, dzięki któremu mieszkańcy – także powiatu wodzisławskiego – będą mogli już wkrótce skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła w gospodarstwie domowym. Szczegóły na ten temat już wkrótce opublikuje na swojej stronie Subregion oraz samorządy.

Podczas spotkania poruszono temat projektu unijnego, którego celem będzie kształcenie kadr administracji publicznej z terenu subregionu. Szkolenia mają ruszyć jesienią jeszcze tego roku. Podsumowano ponadto dotychczasową działalność biura Subregionu i całego Związku. Szczegółowo dyrektor Wawoczny omówił zwłaszcza temat Krainy Górnej Odry – od pomysłu stworzenia wspólnego produktu turystycznego południowo-zachodniej części naszego województwa, przez Festiwale Górnej Odry, w których dotychczas udział wzięło prawie 350 tysięcy uczestników aż po ostatni sukces, będący ukoronowaniem procesu tworzenia marki turystycznej, czyli uzyskanie tytułu „Polskiej Marki Turystycznej”. Z okazji zdobycia tego zaszczytnego tytułu statuetka Polskich Marek Turystycznych  została zaprezentowana w westybulu sali sesyjnej Urzędu Miasta Rybnika.

Pozostając w temacie sukcesów i wyróżnień, starosta Leszek Bizoń wspólnie ze starostą raciborskim Grzegorzem Swobodą poinformowali o sukcesach obu powiatów w rankingu Związku Powiatów Polskich, odbierając z tego tytułu gratulacje od pozostałych samorządowców. Na zakończenie w sposób symboliczny podziękowano za wieloletnią współpracę ustępującym ze stanowisk: burmistrz Radlina Barbarze Magierze oraz wójtom: Nędzy Annie Iskale, Marklowic Tadeuszowi Chrószczowi oraz Lysek Grzegorzowi Grytowi.