Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych - Powiat Wodzisławski

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Od dziś obowiązuje rozporządzenie wojewody śląskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Wojewoda zarządza w nim, że zobowiązuje właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach budynków. W przypadku znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu, zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania, aby je usunąć. Natomiast usuwanie śniegu lub lodu z dużych powierzchni dachu wykonanego „jako lekka konstrukcja stalowa”, powinno się odbywać pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną.

Informacje o możliwościach przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom będą przekazywane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego natomiast prowadzą wykazy budynków o powierzchniach zabudowy powyżej 2000 m kw. i 1000 m kw.

Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia wojewoda powierza policji,  straży pożarnej, straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach