Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski O przeszłości dla przyszłości - Powiat Wodzisławski

O przeszłości dla przyszłości

Wczoraj w wodzisławskim wydziale zamiejscowym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się konferencja na temat uwarunkowań lokalnej polityki senioralnej pod tytułem „Senior w przestrzeni publicznej”. Wydarzenie patronatem honorowym objął m.in. starosta Ireneusz Serwotka oraz marszałek Wojciech Saługa.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji dziesięcioletniej działalności Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – jednej z pierwszych w powiecie wodzisławskim organizacji społecznych nastawionych na aktywizację osób dojrzałych wiekowo, w szczególności osób starszych oraz niepełnosprawnych. Do zadań WUTW należy też m.in. promocja wolontariatu wśród członków stowarzyszenia oraz szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja. Na ręce starosty Ireneusza Serwotki prezes WUTW Janina Holeczek – Wojdat złożyła podziękowania dla Powiatu Wodzisławskiego za wsparcie działań Uniwersytetu.

W dalszej części zaprezentowano kilka referatów. Ks. prof. dr hab. Józef Budniak z Uniwersytetu Śląskiego mówił na temat eutanatologii, tj. problematyki, związanej z ustosunkowaniem się człowieka do śmierci w ogóle, a zwłaszcza do śmierci własnej.  Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach mówili o działaniach podejmowanych przez region na rzecz seniorów. Jedną z inicjatyw jest na przykład „Paszport do zdrowia”, czyli książeczka z ważnymi i przydatnymi informacjami odnoszącymi się do zdrowia.

Dr Izabela Zając-Gawlak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach podkreślała znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu sprawności fizycznej i intelektualnej oraz dobrej formy seniorów. Z kolei dr Wiesława Walkowska z Uniwersytetu Śląskiego, reprezentująca też Śląską Radę ds. Seniorów mówiła o kwestiach poszukiwania przez seniorów nowych ról społecznych dla siebie, a także o wyzwaniach z tym związanych dla polityki demograficznej.

Po części wykładowej odbyła się debata, podczas której urzędnicy i samorządowcy dzielili się pomysłami, w jaki sposób współpracować ze starszymi osobami. Z ramienia Powiatu Wodzislawskiego udział w spotkaniu i aktywny  udział w debacie brała członkini zarządu powiatu Janina Chlebik -Turek. Radlin reprezentowała burmistrz Barbara Magiera, a Wodzisław Śląski wiceprezydent Barbara Chrobok .

Informacjami o polityce senioralnej poszczególnych gmin dzieliły się szefowe i przedstawicielki poszczególnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu. Debatę poprowadził dziennikarz „Dziennika Zachodniego” Arkadiusz Biernat. Wśród głównych tematów znalazły się rozważania na temat przyszłości seniorów, szczególnie w kontekście problemów z samotnością ludzi starszych i potrzeby przełamywania stereotypów w myśleniu o seniorze.