Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nowa winda ruszyła :-) - Powiat Wodzisławski

Nowa winda ruszyła :-)

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. podczas krótkiego spotkania oddano dzisiaj oficjalnie do użytku nowoczesną windę.

Oddanie do użytku windy w ZPSWR, na zdjęciu dyrektor ZPSWR Jóżef Pierzga, starosta Leszek Bizoń oraz dyrektor PFRON Jan Wroński zrywają z drzwi windy ozdobną kokardę

Sytuacja epidemiczna nie pozwoliła szkole na zorganizowanie uroczystości, jakiej społeczność szkolna oczekiwała. Niemniej jednak uczniowie i ich opiekunowie postanowili podziękować osobom, dzięki którym w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawco-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. pojawiła się nowoczesna winda, która zastąpiła stary awaryjny dźwig.

Koszt robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji wyniósł ok. 440 tys. zł,  w tym 124 tys. zł stanowiło dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonawcą było konsorcjum lokalnych firm z Czernicy, które „uwinęło się” z pracą prawie trzy tygodnie przed terminem.

„Oficjalnego” uruchomienia windy dokonał dzisiaj starosta Leszek Bizoń wspólnie z dyrektorem Śląskiego Oddziału PFRON Janem Wrońskim i dyrektorem ZPSWR Józefem Pierzgą oraz uczennicą szkoły Justyną, która w towarzystwie opiekunki wykonała symboliczny pierwszy kurs windą. W spotkaniu udział wzięli również wicestarosta Tadeusz Skatuła, członkini zarządu powiatu resortowo odpowiedzialna za oświatę Kornelia Newy, naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zollner-Solowska oraz Maciej Brzoska – przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za wykonanie zadania.

Dyrektor ZPSWR podziękował zarówno władzom powiatu, jak i szefowi śląskiego PFRON oraz wykonawcy za sfinansowanie i sprawne zrealizowanie inwestycji. Podkreślił, że w tej szkole jest ona niezbędna. Na bowiem niemal 300 członków społeczności szkolnej aż 70 kilka osób ma kłopoty ze swobodnym przemieszczaniem się, a stary dźwig z powodu dużej awaryjności i wysokich kosztów naprawy nie spełniał już swojej funkcji.

Starosta Leszek Bizoń z kolei zadeklarował, że Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. i jego uczniowie i podopieczni zawsze będą przez obecny zarząd powiatu traktowani priorytetowo. Życzył też bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z windy. Na ręce dyrektora szkoły przekazał też słodki upominek dla uczniów. Nie był to jednak jedyny miły akcent ze strony gości. Z pojemnikiem pełnym akcesoriów do malowania i rysowania do szkoły przybył bowiem również Maciej Brzoska z firmy, która windę zainstalowała.

Satysfakcji z udanej inwestycji nie ukrywał również dyrektor śląskiego PFRON Jan Wroński, który zachęcał do zaangażowania w zapewnienie dostępności osobom o szczególnych potrzebach oraz do korzystania ze środków PFRON jako jednego z najprostszych do uzyskania źródeł finansowania przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dyrektor podkreślał bardzo dobrą współpracę z władzami powiatu. Jako wyraz jej docenienia osobiście przybył na spotkanie do Wodzisławia Śl. Dyrektor Wroński mówił też o wielu inicjatywach i programach PFRON, z których zarówno samorządy, jak i inne podmioty mogą korzystać, chcąc pomóc osobom o szczególnych potrzebach.

Nowa winda powstała wewnątrz budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. i  obsługuje wszystkie jego kondygnacje. Kabina spełnia wymogi dotyczące wymiarów dostępności dźwigów dla ludzi korzystających z wózków inwalidzkich lub innych sprzętów ułatwiających poruszanie, m.in. zawiera sygnalizację optyczną i dźwiękową, umożliwiającą łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym.

W windzie zastosowano oznaczenia wizualne oraz towarzyszący równorzędnie komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Barwa i jaskrawość drzwi przystankowych kontrastuje zaś z wykończeniem ścian w celu ułatwienia zlokalizowania wejścia do windy przez osoby niedowidzące.

Przyciski (w tym przyciski z numerami pięter) w windzie oznaczono alfabetem Braille’a. Windę wyposażono też w poręcz oraz lustro, które umożliwia użytkownikom poruszającym się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nimi, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny.

To bardzo istotna inwestycja. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych jest największą i najważniejszą placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi w powiecie wodzisławskim. Na co dzień z usług Zespołu korzysta około 300 osób, w tym ponad 70 z dysfunkcjami narządu ruchu. Nowa winda z pewnością ułatwi swobodne poruszanie się tych osób po wszystkich piętrach budynku. Podniesie zatem komfort przebywania w placówce. Jest też kolejnym krokiem w kierunku szkoły bez barier.