Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór kandydatów do komisji konkursowych - Powiat Wodzisławski

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na zadania publiczne w zakresie: kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

Grafika z napisem nabór do komisji konkursowych, w tle koperty

Kandydatów do komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe. Zgłoszenia odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który udostępniony jest poniżej. Wystarczy wypełnić i podpisać zgłoszenie, a następnie:

  • dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
  • przesłać pocztą
  • lub przesłać jego skan na adres e-mail ngo@powiatwodzislawski.pl.

Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany  przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

Na zgłoszenia czekamy do 19 marca 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem telefonu 32 41 20 943 lub 32 41 20 945 oraz pisząc na adres e-mail: ngo@powiatwodzislawski.pl

Zapraszamy do współpracy!

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kandydata 2024 (doc 16 KB)

Formularz zgłoszeniowy kandydata 2024 (pdf 103KB)

Informacja o naborze na członka komisji konkursowej 2024 (doc 20 KB)

Informacja o naborze na członka komisji konkursowej 2024 (pdf 159 KB)