Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór do komisji konkursowej - Powiat Wodzisławski

Nabór do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotów biorących udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.

Członkowie Komisji Konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji pieniężnej.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego (POBIERZ plik ) do dnia 9.02.2016 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski – w godzinach pracy urzędu – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO STAROSTWA POWIATOWEGO.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej pod nr telefonu: 32 453 99 71.