Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski LO w Rydułtowach z tytułem „Szkoła w Chmurze Microsoft” - Powiat Wodzisławski

LO w Rydułtowach z tytułem „Szkoła w Chmurze Microsoft”

17 czerwca 2020 Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach otrzymało tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Tytuł ten przyznawany jest placówkom, które przystąpiły do programu „Microsoft dla Edukacji” oraz zapewniają swoim uczniom możliwość nauki z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych na miarę XXI wieku.

building microsoft

Udział liceum w tym programie umożliwia między innymi nauczanie zdalne, współpracę i komunikację wewnątrzszkolną oraz zarządzanie całym zespołem szkolnym. Co więcej, zapewnia dostęp do szkoleń, warsztatów i kursów on-line, ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń edukacyjnych oraz programów kierowanych do szkół.

Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów w poznawanie i stosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych szkoła nie miała problemu z przystosowaniem się w czasie epidemii do nauki zdalnej, o czym pisała katowicka „Gazeta Wyborcza”, podając przykład rydułtowskiego liceum jako szkoły dobrze przygotowanej do nauczania zdalnego.

Program „Microsoft dla Edukacji” gwarantuje ponadto korzystanie z platformy Microsoft Office 365, która zapewnia nauczycielom i uczniom wszystkie niezbędne aplikacje do prowadzenia lekcji w czasie rzeczywistym: dzielenie się materiałami multimedialnymi, współtworzenie dokumentów szkolnych, kontaktowanie się z zespołami klasowymi i nauczycielskimi, a także wirtualne zebrania rady pedagogicznej.

Rydułtowskie liceum od wielu lat sięga po nowe technologie do nauczania i uczenia się, korzystając z nich także we współpracy międzynarodowej, o czym świadczą realizowane z sukcesem projekty Erasmus+ oraz wielokrotnie nagradzane projekty eTwinning (tytuł „Szkoła eTwinning 2018/2019” oraz liczne Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości eTwinning). Od roku 2014 „Skalna” prowadzi zajęcia w „tabletowej” klasie języka angielskiego, wykorzystując aplikacje i platformy edukacyjne do wspomagania tradycyjnej nauki języka obcego i przygotowań do matury (innowacja „Matura w kieszeni. Przygotowanie do matury z języka angielskiego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”).