Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konsultacje z mieszkańcami powiatu i organizacjami pozarządowymi - Powiat Wodzisławski

Konsultacje z mieszkańcami powiatu i organizacjami pozarządowymi

Starosta Wodzisławski wraz z Zarządem Powiatu zapraszają mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu dot. zmiany statutu PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012
  Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu
  Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Formy konsultacji: wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia
  powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).
 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 lutego 2023 roku
 4. Termin zakończenia konsultacji: 13 marca 2023 roku.
 5. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego.
 6. Konsultacje przeprowadzane są w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 7. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.

Do pobrania:

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego (PDF 173 KB)

Projekt Uchwały w sprawie zmian w statucie PPZOZ (PDF 241 KB)

Uchwała Zarządu w sprawie konsultacji zmian Statutu PPZOZ z mieszkańcami (PDF 159 KB)