Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi - Powiat Wodzisławski

Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

Starosta Wodzisławski wraz z Zarządem Powiatu zapraszają mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” oraz ustalenia zasad i trybu nadawania go.

Konsultacje z mieszkańcami:

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” oraz ustalenia zasad i trybu nadawania go.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na 25 listopada 2022 r.
 3. Termin zakończenia konsultacji nastąpi 9 grudnia 2022 r.
 4. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego,
 5. Konsultacje przeprowadzane są w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 6. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurorady@powiatwodzislawski.pl.

Konsultacje z organizacjami z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” oraz ustalenia zasad i trybu nadawania go.
 2. Formy konsultacji: Konsultacje przeprowadzone będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurorady@powiatwodzislawski.pl.
 3. Termin konsultacji: od dnia 25 listopada 2022 roku do dnia 9 grudnia 2022 roku.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44–300 Wodzisław Śląski

Do pobrania:

 1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” oraz ustalenia zasad i trybu nadawania go (PDF 636 KB)