Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Kolejne pieniądze na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie - Powiat Wodzisławski

Kolejne pieniądze na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie

Niespełna milion złotych (932 tys. zł) warty jest najnowszy projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa cyfrowego, na który Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim pozyskało dotację z funduszy unijnych.

cyfrowa tarcza

logotyp programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Projekt pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim” w 93% finansowany jest ze środków zewnętrznych (budżet Unii Europejskiej i budżet państwa). Całkowita wartość dofinansowania ma wynieść prawie 830 tys. zł, a wkład własny nieco ponad 100 tys. zł. Aktualnie realizowana jest procedura podpisania umowy w sprawie dofinansowania.

Dzięki pozyskanym pieniądzom w Starostwie wzmocnione zostanie bezpieczeństwo informacji. Wdrożone zostaną też nowe mechanizmy i środki zwiększające odporność na ataki cybernetyczne. Pracownicy urzędu zostaną również poddani szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzony zostanie też audyt potwierdzający uzyskanie wyższego poziomu odporności na zagrożenia cyfrowe.