Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Kolejne autobusy zasilą tabor Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej - Powiat Wodzisławski

Kolejne autobusy zasilą tabor Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej

Tabor Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wzbogaci się o 4 nowe autobusy zero- i niskoemisyjne. Łączna wartość pojazdów wraz z dwoma mobilnymi stacjami do ładowania wynosi blisko 12 mln zł. Co ważne, koszt zakupu autobusów wraz z zakupem i montażem infrastruktury do ich ładowania zostanie pokryty w 90 % ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Biały autobus Wodzisłąwskiej Komunikacji Autobusowej.

W maju ubiegłego roku Powiat Wodzisławski złożył do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wnioski o objęcie dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zakupu dwóch zeroemisyjnych autobusów (wraz z zakupem i montażem infrastruktury do ich ładowania) oraz dwóch autobusów niskoemisyjnych na potrzeby Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej. Oba wnioski zostały ocenione pozytywnie i objęte wsparciem 90% kosztu netto.

Projekty mają wartość 11 600 000 zł, dofinansowanie wyniesie 8 487 804,88 zł, a wkład własny Powiatu Wodzisławskiego 3 112 195,12 zł.

  • Koszt zakup dwóch autobusów zeroemisyjnych i dwóch mobilnych stacji ładowania to 8 000 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 5 853 658,54 zł, a wkład własny 2 146 341,46 zł.
  • Koszt zakupu dwóch niskoemisyjnych autobusów to 3 600 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 634 146,34 zł, a wkład własny 965 853,66 zł.

Planowana dostawa autobusów nastąpi najpóźniej w pierwszym kwartale 2026 roku.