Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Każde dziecko powinno mieć dom. Rodzice zastępczy poszukiwani - Powiat Wodzisławski

Każde dziecko powinno mieć dom. Rodzice zastępczy poszukiwani

Każde dziecko powinno mieć dom - to wydaje się oczywiste. Są jednak dzieci pozbawione domu, opieki, krzywdzone, osierocone, porzucone. Rodzice tych dzieci nie żyją bądź znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Z tego powodu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób i rodzin chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

dziewczynka, dziecko

Kiedy rodzice biologicznie nie mogą zapewnić potrzebnej opieki swoim dzieciom, otacza się je różnymi formami pieczy zastępczej. Wówczas inni dorośli przejmują odpowiedzialność za to, aby dzieci miały szansę nadal żyć i wychowywać się w rodzinie. Czasem opiekę przejmują najbliżsi krewni. Są to wówczas rodziny zastępcze spokrewnione. Gdy nie mieszkają z bliskimi, dzieci mogą przebywać w niezawodowych lub zawodowych rodzinach zastępczych bądź rodzinnych domach dziecka.

W 2020 r. w Powiecie Wodzisławskim pieczą zastępczą objętych jest ponad 270 dzieci w 153 rodzinach zastępczych. Ponad połowę stanowią rodziny spokrewnione. Pozostałe rodziny to rodziny niezawodowe, zawodowe, specjalistyczne, a także rodzinne domy dziecka.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim podkreślają, że dzieci potrzebują nie tylko schronienia, ubrania, jedzenia czy opieki lekarskiej. Każde dziecko przede wszystkim chce czuć się ważne i kochane. Tylko w rodzinie, która prawidłowo funkcjonuje, dziecko ma możliwość dorastać w otoczeniu troskliwych dorosłych. Rodzina zastępcza daje dziecku na to szansę, daje szansę na dobrą przyszłość.

Nie wszyscy wiedzą, że rodzicielstwo zastępcze to nie to samo co adopcja. Piecza zastępcza jest to forma czasowej opieki i pomocy dziecku oraz jego rodzinie. Dziecko umieszczone w pieczy zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, jeśli miną występujące wcześniej przeszkody. W przypadku adopcji takiej sytuacji nie ma. W tym przypadku mówimy o przysposobieniu, czyli o takiej relacji prawnej między rodzicami adopcyjnymi dzieckiem jak między rodzicami biologicznymi i ich potomstwem. W przypadku adopcji władza rodzicielska naturalnych rodziców wygasa.

Zadaniem rodzin zastępczych jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, rozwój ich zainteresowań i uzdolnień, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych, zaspokajanie potrzeb społecznych i religijnych, a także utrzymywanie kontaktów z biologicznymi rodzinami.

Pełnienie roli rodzica zastępczego do łatwych nie należy. Wymaga ono dużego poświęcenia i zaangażowania. Na szczęście rodziny zastępcze mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Każda rodzina ma swojego opiekuna – koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego. Każda rodzina może również skorzystać z pomocy  psychologa i pedagoga jak również terapeuty rodzinnego czy prawnika. W codziennej pracy rodzin zastępczych potrzebna jest bowiem pomoc różnego rodzaju, począwszy od wspierających rozmów do rozwiązywania trudnych problemów.

Oczywiście rodzice zastępczy spotykają się nie tylko z trudnymi sprawami. Ci, którzy podjęli się tej misji, zaznaczają, że w ich „nowym” życiu są dni pełne uśmiechu, wzruszeń, dumy i szczęścia. Umożliwienie dzieciom dorastania w prawidłowo funkcjonującej rodzinie to aktywność nieporównywalna z żadnym innym działaniem. Daje ona bowiem poczucie satysfakcji i spełnienia.

W Powiecie Wodzisławskim, mimo prowadzonych działań na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego, ciągle odczuwany jest niedobór kandydatów na rodziny zastępcze. Toteż zachęcamy wszystkie osoby, które myślą o tym, aby zostać rodziną zastępczą, aby zgłaszały się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30. Tu można usłyszeć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań – począwszy od kwestii związanych z utrzymaniem dzieci, przez wsparcie (również finansowe) dla rodziców zastępczych, po już bardzo szczegółowe sprawy dotyczące konkretnych sytuacji życiowych. Pracownicy PCPR chętnie udzielą wszystkich wyjaśnień oraz pomocy pod nr tel. 32 455 14 30 wew. 44 lub poprzez e-mail: pcpr.wodz.rodziny@gmail.com

Więcej w materiale filmowym: