Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Jak założyć własną firmę - Powiat Wodzisławski

Jak założyć własną firmę

Powiatowy Urzędu Pracy (PUP) w Wodzisławiu Śląskim zorganizował spotkanie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz dla osób, które podjęły działalność gospodarczą w oparciu o dotację otrzymaną z PUP. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem głównie wśród młodych mieszkańców naszego powiatu. Podczas spotkania omówione zostały zasady przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szczegółowo przedstawiono proces zakładania własnej firmy.

Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie prowadziły wcześniej działalności gospodarczej bądź wyrejestrowały ją przynajmniej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w PUP. Dokładny regulamin jak i wniosek można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.
Po podpisaniu umowy z PUP kolejne kroki kierujemy do Urzędu Miasta/ Gminy i dopiero wtedy składamy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek w każdej gminie jest taki sam i można go pobrać ze strony internetowej gminy w zakładce BIP bądź osobiście w kancelarii UG. Zanim jednak zaczniemy wypełniać wniosek musimy się z nim dokładnie zapoznać. I choć może on wydać się zbyt długi lub przesadnie szczegółowy, należy pamiętać, że raz wypełniony zastępuje trzy pozostałe wnioski, które dotychczas należało uzupełniać, aby zarejestrować swoją firmę.- Jeśli więc mamy jakieś wątpliwości zawsze możemy skonsultować je z urzędnikiem – mówi Jadwiga Wita kierownik referatu działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Wodzisław Śl. Ważną informacją jest także fakt, iż nie ma opłat skarbowych związanych z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej jak również w przypadku wprowadzania w nim zmian. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji i numer REGON zostanie wysłane pocztą (trwa to około 2 tygodni).
Kolejnym ważnym krokiem jest wizyta w banku, musimy bowiem założyć konto bankowe firmy. Z numerem konta można już udać się do urzędu Skarbowego w którym sprecyzujemy formę opodatkowania jaką wybraliśmy dla naszej firmy.
Następnie należy udać się do ZUS by złożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy.  Do ZUS-u należy zabrać: dowód osobisty, nr REGON, nr NIP i nr konta bankowego. Po wypełnieniu wniosków otrzymamy numer konta, na który będzie należało wpłacać składki. Od tej pory co miesiąc trzeba odprowadzać  składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz pracy.