Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dziś Święto Narodowe Trzeciego Maja - Powiat Wodzisławski

Dziś Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziś obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, nazywanej Konstytucją 3 maja.

Grafika z polską flagą i nazwą święta

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. Waga święta została podkreślona m.in. uczynieniem tego dnia wolnym od pracy.

Pomimo że dokument ten został podpisany 232 lata temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.

Programy obchodów w powiecie

  • Wodzisław Śląski
10:30 – rozpoczęcie uroczystości przy Pałacu Dietrichsteinów,
10:40 – przemarsz do kościoła pw. WNMP,
11:00 – msza św. w intencji Ojczyzny,
12:00 – przemarsz pod pomnik Powstańców Śląskich,
12:15 – uroczystości pod pomnikiem Powstańców Śląskich.
  • Radlin
9:00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny (parafia WNMP w Biertułtowach),
10:15 – formowanie kolumny do przemarszu i przemarsz ul. Mariacką, ul. Korfantego i ul. Rogozina do Parku im. L. Zarzeckiego, pod Pomnik Powstańców Śląskich,
10:30 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Radlinie (Park im. L. Zarzeckiego)
  • Pszów

10:15 – zbiórka zaproszonych gości przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pszowie,
10:20 – przemarsz wraz z Fundacją Muzyczną Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka do Bazyliki pw. NNMP w Pszowie,
10:30 –uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice pw. NNMP w Pszowie,
11:40 – przemarsz pod obelisk upamiętniający przyłączenie Górnego Śląska do Macierzy Polskiej,
11:45 – uroczystości przy obelisku, złożenie kwiatów.