Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Droga między Pszowem i Syrynią otwarta dla ruchu - Powiat Wodzisławski

Droga między Pszowem i Syrynią otwarta dla ruchu

Dzisiaj w godzinach popołudniowych dokonano oficjalnego przeglądu zmodernizowanej drogi powiatowej 5036S, czyli ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni. Co warte podkreślenia, inwestycję ukończono aż rok przed pierwotnie planowanym terminem.

Grupa stojących ludzi

W przeglądzie drogi uczestniczyli przedstawiciele powiatu: starosta Leszek Bizoń wraz z członkami Zarządu Powiatu Krystyną Kuczerą i Janem Zemło, poseł Adam Gawęda, burmistrz Pszowa Czesław Krzystała z zastępcą Piotrem Kowolem, wójt Lubomi Czesław Burek z zastępcą Bogdanem Burkiem, kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Wójcik i Michał Stabla, a także przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za realizację inwestycji.

W sumie zmodernizowano prawie 5km drogi. W ramach prowadzonych robót wykonano nowe warstwy konstrukcyjne wraz z poszerzeniem istniejącej nawierzchni, wybudowano kanalizację deszczową i rowy odwadniające, a także przebudowano chodniki i pobocza. Wykonane zostało też nowe oznakowanie drogi.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie prawie 16,2 mln zł, z czego środki pozyskane przez Zarząd Powiatu ze źródeł zewnętrznych stanowiły aż 95%. Najwięcej, bo aż 14 mln zł stanowiło dofinansowanie z Polskiego Ładu. W kosztach wkładu własnego partycypowały też samorządy Miasta Pszów i Gminy Lubomia, które w sumie przekazały na inwestycję 1,3 mln zł.

Wykonawcą robót była firma Eurovia. Pierwotnie planowano ukończenie inwestycji do grudnia 2024 r., jednak drogowcom udało się zakończyć ją z ponad rocznym wyprzedzeniem, dzięki czemu już we wrześniu 2023 r. kierowcy mogą korzystać ze zmodernizowanej drogi.

Starosta Leszek Bizoń podkreślał, że inwestycja była wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko Pszowa i gminy Lubomia, ale również innych części powiatu. Podziękował również senator Ewie Gawędzie i posłowi Adamowi Gawędzie za wsparcie w pozyskaniu środków na realizację tego przedsięwzięcia. Starosta podkreślił bowiem, że bez środków z Polskiego Ładu ta inwestycja ze względu na swój charakter nie miałaby praktycznie szans na uzyskanie wsparcia w ramach innych programów.