PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Przy „Tischnerze” powstanie boisko wielofunkcyjne

Powiat wyłonił wykonawcę odpowiedzialnego za budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, w ramach którego funkcjonuje II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera, Liceum Plastyczne oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych.

W ramach inwestycji przy szkole ma powstać wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 42 x 22 m, piłkochwytami, wyposażeniem sportowym oraz elementami małej architektury. Obiekt zostanie też oświetlony i objęty monitoringiem.

W przetargu na wykonanie boiska stanęło 7 oferentów. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Leszek Kułak Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny. To wykonawca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w budowie obiektów sportowych. Umowę w imieniu Powiatu podpisał starosta Leszek Bizoń i dyrektor ZSP Wojciech Komorek, a w imieniu firmy kierownik budowy Grzegorz Froncek. W spotkaniu udział wzięła również odpowiedzialna za oświatę członkini zarządu Kornelia Newy oraz naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch. Dyrektor Komorek nie ukrywał radości z przedsięwzięcia. – Teraz do sukcesów edukacyjnych szkoły (najwyższy odsetek sukcesów maturalnych w powiecie w tym i minionym roku – przyp.) dołączą jeszcze sukcesy sportowe – żartował.

Koszt przedsięwzięcia to ok. 700 tys. zł, a maksymalny czas na jej ukończenie – 80 dni. Warto podkreślić, że Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. zabiega o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, podobnie jak to miało miejsce przy innych tego rodzaju przedsięwzięciach.