PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Za nami VI Festiwal Akademicki

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. zorganizował VI Festiwal Naukowy, który zgromadził przedstawicieli dziesięciu różnych instytucji edukacyjnych, uczelni i ośrodków akademickich z regionu.

Uroczysta inauguracja tegorocznego Festiwalu zmierzała do odpowiedzi na pytanie, które zadał prodziekan – dyrektor Filii w Rybniku dr inż. Tomasz Zieliński, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego: czy warto się uczyć w dobie AI? Odpowiedź mogła paść tylko jedna: warto! Rozwój, wszechstronność, kreatywność, rozbudowana intuicja nie są wytworem algorytmu. Słowa profesora potwierdziła dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maria Lach, która zaakcentowała istotę i potrzebę nieustannego rozwoju.

Aktualność i obecność w świecie jest konieczna. Tu i teraz człowieczeństwa nie może podlegać dyktatowi maszyny – mówi Maria Lach.

W wydarzeniu uczestniczyła również wicestarosta wodzisławska Kornela Newy i goście reprezentujący ośrodki akademickie, uczelnie i centra edukacyjne w regionie.

Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję dla uczniów do uczestnictwa w wykładach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin. Oto krótka charakterystyka prezentacji oferowanych podczas Festiwalu:

  • AWF Katowice: dr Piotr Halemba, profesor AWF Katowice, przedstawił temat „Jak Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice Kreuje Współczesnych Liderów?”, co stanowiło inspirujące spojrzenie na rozwój liderów w branży sportowej i turystycznej.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: dr inż. Tomasz Zieliński, profesor UE, przeprowadził warsztaty na temat oceny danych ekonomicznych oraz wykład na temat analizy sprawozdań finansowych przeprowadziła dr Katarzyna Olejko.
  • Akademia Śląska: dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, dr Marcin Budziński zaprezentował wykład na temat wykorzystania potencjału biznesowego oraz warsztaty dotyczące kreowania pomysłów biznesowych, co jest istotne dla przyszłych przedsiębiorców.
  • Uniwersytet Opolski: dr Jacek Pieczonka zaprezentował temat „Biznesplan – droga do sukcesu”, a dr Natalia Boichuk przeprowadziła warsztaty z zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym, co ma znaczenie w biznesie.
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: mgr Monika Kustra-Polak i mgr Karolina Nessing zorganizowały warsztaty dotyczące skutecznej komunikacji i komunikacji w grupie, co jest ważne w pracy z ludźmi.
  • WSB Merito Chorzów: mgr Beata Dudała zaoferowała warsztaty na temat kompetencji przyszłości i metod efektywnej nauki, co przydatne w szybko zmieniającym się świecie.
  • Akademia Górnośląska: dziekan dr Aleksander Wolski, prof AG  poruszył kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu, co jest istotne w kontekście zrównoważonego rozwoju.
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu: dr Daniel Vogel przedstawił analizę motywów w twórczości Stanisława Lema, a dr Estera Jasita zorganizowała warsztaty koncentracji w nauce języka niemieckiego oraz dr Justyna Pietrzykowska zabrała nas na spacer po Czechach i przeprowadziła krótki acz intensywny kurs języka czeskiego i kultury sąsiadów.
  • Uniwersytet Śląski: dr Wojciech Gurdziel omówił temat związany z lotnictwem, a dr inż. Patrycja Osak przedstawiła zagadnienia związane z energetyką wodorową.
  • Obecni byli również przedstawiciele Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy zaprezentowali ofertę uczelni uczniom „Ekomomika”.

To bogate wydarzenie nie tylko dostarczyło wiedzy, ale także zainspirowało uczniów do poszukiwania własnych ścieżek kariery i rozwoju osobistego.