PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Powiat zakończył rekrutację do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Od dziś absolwenci gimnazjum oraz klas 8 szkół podstawowych mogą zapoznać się z wynikami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Listy kandydatów zakwalifikowanych pojawią się w każdej szkole. Oprócz tego wyników można szukać również na elektronicznej platformie systemu Vulcan. Osoby, które przy procesie logowania podały swój numer telefonu, informację na temat naboru otrzymają SMS-em.

Dodatkowo informujemy, że w niektórych szkołach Powiatu Wodzisławskiego są jeszcze wolne miejsca.

Kandydat zostaje przyjęty do danej szkoły tylko wtedy, gdy potwierdzi wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty. Może to zrobić najpóźniej do 24 lipca.
W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów, kandydat zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły!

25 lipca zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych. Zostanie także podana informacja o wolnych miejscach.

Nabór uzupełniający rozpocznie się 26 lipca, jego wyniki kandydaci poznają 21 sierpnia.

Jeżeli chodzi o wyniki liczbowe:
(Dane dotyczą 9 Zespołów Szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski)

Liczba kandydatów zakwalifikowanych:
Po podstawówce: 1260 (na 43 oddziały)
Po gimnazjum: 1164 (na 40 oddziałów)
Łącznie: 2424 (83 oddziały)


Liczba kandydatów nieprzydzielonych:
Po podstawówce: 31
Po gimnazjum: 5
Łącznie: 36

Przyczyna
– brak wyboru innej preferencji
– braki związane z niedopełnieniem formalności (np. niedostarczenie wymaganych dokumentów)


Liczba wolnych miejsc w niektórych szkołach:
Po podstawówce: 118
Po gimnazjum: 120
Łącznie: 238