PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Szkoły i placówki niepubliczne

Dotacje

UCHWAŁA NR VIII/83/2019 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 30 maja 2019.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:


Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2019

Pobierz PDF


Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2018.

Pobierz PDF


Informacja o wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2017 (po aktualizacji dokonanej w październiku 2017 roku).

Pobierz PDF


Informacja o wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2017 (obowiązuje od kwietnia2017 roku).

Pobierz PDF


Informacja o wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2017 (obowiązuje od stycznia 2017 roku).

Pobierz PDF


Do pobrania: