PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Szkoły i placówki niepubliczne

Dotacje

UCHWAŁA NR XXVII/281/2021  RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 25 marca 2021 roku.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:

 

Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2024

POBIERZ PDF


Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2023

POBIERZ PDF


Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2022

POBIERZ PDF


Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2021

POBIERZ PDF


Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2020

POBIERZ PDF


Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2019

Pobierz PDF


Wysokość dotacji na jedno dziecko, ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2018.

Pobierz PDF


Informacja o wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2017 (po aktualizacji dokonanej w październiku 2017 roku).

Pobierz PDF


Informacja o wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2017 (obowiązuje od kwietnia2017 roku).

Pobierz PDF


Informacja o wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2017 (obowiązuje od stycznia 2017 roku).

Pobierz PDF


Do pobrania: