PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Wykaz szkół i placówek

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr med. Alojzego Pawelca:
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

44-300 Wodzisław Śl., ul. M. Kopernika 71
tel. 32 455 23 00


OFERTA:

 


Poznaj ofertę ZPSWR

ZPSWR to już 40 lat doświadczenia i pracy z dziećmi. Wykwalifikowana, ciągle dokształcająca się kadra, specjalistyczne wyposażenie, pracownie multimedialne… Zapraszamy do Nas – poznasz ludzi z pasją, chętnych do działania i podejmowania kolejnych wyzwań.

Opieką otaczamy dzieci już od urodzenia, poprzez formy nauki i terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Nasza oferta to:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej, posiadających opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 do 25 roku życia
 • Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i z autyzmem
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem
 • Branżowa szkoła I stopnia– to oferta kształcenia zawodowego dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

PRZYJDŹ – ZOBACZ – POZNAJ NAS

Nasze DRZWI są dla Ciebie ZAWSZE OTWARTE!


MATERIAŁY WIDEO: