PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Wykaz szkół i placówek

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

  • Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego:
    • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    • Szkoła Policealna
  • Centrum Kształcenia Zawodowego

44-300 Wodzisław Śl. ul. Gałczyńskiego 1
tel. 32 455 35 93


OFERTA:


INFORMATOR:


FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ: