PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Wykaz szkół i placówek

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

44-300 Wodzisław Śl. ul. Gałczyńskiego 1
tel. 32 455 35 93

 • Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich
 • Branżowa Szkoła II stopnia
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego:
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

 


FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ: